Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań

Grupa Banku Millennium prowadzi szereg działań, które mają na celu optymalizację zużycia energii, wody, paliw oraz zakupionych materiałów.

Działanie Opis
Ograniczenie zużycia plastiku
 • upowszechnienie płatności za pomocą wirtualnej karty w aplikacji mobilnej przyczynia się do zmniejszenia wydawanych kart plastikowych;
 • w centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody – nie ma konieczności zakupu wody butelkowanej;
 • na podstawie średniej liczby wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku. W stosunku do 2017 r. odnotowany został ponad 4% spadek zużycia.
Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie liczby zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).
Narzędzia IT System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia materiałów i wyposażenia biurowego pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.
Działanie Opis
Ograniczenie wydruku dokumentów
 • w oddziałach księgowania transakcji wewnętrznych zapisywane są systemie – nie ma konieczności ich wydruku;
 • ilość zamawianego papieru do wydruków transakcji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z transakcji kasowych;
 • poprzez zautomatyzowanie procesu rozliczeń bankomatów wyeliminowano konieczność drukowania dokumentów z tym związanych;
 • monitoring liczby wydruków – do jednostek generujących najwyższe poziomy wydruków przesyłane są raporty, co umożliwia podjęcie działań redukcyjnych;
 • wydruk na drukarkach firmowych możliwy jest dopiero po zalogowaniu pracownika do konkretnego urządzenia, co zapobiega przypadkowym wydrukom.
Elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych
 • dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku;
 • przetwarzanie dokumentacji klientów (np. wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów;
Mniej wydruków dla klientów
 • część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku oraz bankowości internetowej. Poprzez bankowość internetową klient jest np. informowany o zmianach w warunkach świadczenia usług (trwały nośnik). Pozwoliło to zaoszczędzić wydruku prawie 74 mln kartek;
 • klient, który kupuje pakiet usług bankowych podpisuje jedną skonsolidowaną umowę zamiast kilku odrębnych umów na każdy produkt. Istnieje też możliwość otrzymania wyciągu skonsolidowanego zawierającego informację o wszystkich produktach posiadanych w Banku;
 • dostęp do e-administracji – składanie wniosków urzędowych jest możliwe przez bankowość elektroniczną, co ogranicza zużycie papieru;
 • możliwość kupowania biletów komunikacji miejskiej oraz parkingowych poprzez aplikację mobilną;
 • wyciągi elektroniczne – dla każdego nowego klienta zawierającego umowę na usługi i produkty bankowe, wyciąg elektroniczny ustawiany jest domyślnie. Na życzenie klienta opcja ta jest wyłączana. 80% klientów korzysta z wyciągów elektronicznych;
 • elektroniczny proces wnioskowania o usługi: otwarcie kolejnego rachunku bankowego, wypłaty gotówkowe, aktualizacja danych z dowodu osobistego;
 • dzięki platformie zakupowej goodie uruchomionej przez Bank Millennium istnieje możliwość przeglądania online ofert oraz elektronicznych gazetek sklepów zamiast ich papierowych odpowiedników;
 • Moduł finansowania handlu on-line – rozwiązanie dla klientów korporacyjnych umożliwiające przesyłanie elektronicznych zleceń i zdalną korespondencję z Bankiem;
 • e-gwarancja dla klientów biznesowych – to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej (plik PDF) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego dwóch pełnomocników Banku. Zaletami produktu jest ekspresowe dostarczenie udzielonej gwarancji (na wskazany adres e-mail lub do pobrania w systemie Millenet) oraz brak wydruków i kosztów przesyłek kurierskich;
 • Millennium TFI umożliwia swoim dystrybutorom zakup jednostek uczestnictwa funduszy przez internet. Potwierdzenia transakcji mogą być przesyłane do klienta e-mailem.
Sprzedaż produktów przez kanały zdalne
 • klienci detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe za pośrednictwem kanałów zdalnych, gdzie dokumentacja papierowa w ogóle nie występuje. Podczas takiego procesu umowa jest akceptowana H@słem SMS, a jej treść dostępna w systemie – nie trzeba więc jej drukować.
 • klienci korporacyjni są zachęcani do wnioskowania o kredyty i karty płatnicze poprzez system bankowości internetowej, gdzie cała dokumentacja przesyłana jest zdalnie.

W 2018 r. intensywny rozwój sprzedaży produktów i usług w kanałach bankowości elektronicznej widoczny był zarówno w najważniejszych kategoriach produktowych (tabela poniżej), jak również w grupie produktów i usług pozabankowych. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej wrosła o 173% r/r, ubezpieczeń turystycznych i komunikacyjnych o 75% r/r, doładowań telefonów o 26% r/r, a liczba kart HCE o 109% w skali roku.

 

Udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży najważniejszych produktów r/r

Konta osobiste* Pożyczki gotówkowe Limity w koncie Lokaty terminowe Konta oszczędnościowe
22% 43% 41% 89% 30%

*proces rozpoczęty w kanale elektronicznym

Działanie Opis
Energooszczędny budynek centrali Banku
 • na oszczędności w poborze energii i wody wpływa m.in. zastosowanie oświetlenia LED na klatkach i części garażu, rekuperacja powietrza w centralach wentylacyjnych, przełączanie fancoili w tryb ekonomiczny na noc, praca węzła cieplnego w trybie ekonomicznym w nocy, czasowe wyłączanie oświetlenia po godzinie 18:00, system zbierania i wykorzystywania wody deszczowej. Biurowiec posiada certyfikat BREEAM dla ekologicznego budynku.
Oszczędność energii w oddziałach
 • wymiana oświetlenia w zewnętrznych panelach reklamowych oddziałów z tradycyjnego świetlówkowego na energooszczędne LED;
 • ograniczenie świecenia zewnętrznych paneli reklamowych (wyłączane są o północy);
 • energooszczędne źródła światła w nowych lub modernizowanych oddziałach.
Racjonalne gospodarowanie zużyciem energii
 • klimatyzacja jest ustawiona na temperaturę 21 stopni Celsjusza i nie działa poza godzinami pracy;
 • zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach z urządzeniami podtrzymującymi stałą dostawę energii z 21 do 18 stopni Celsjusza;
 • wirtualizacja serwerów pozwala zmniejszyć liczbę fizycznych maszyn stojących w centrum komputerowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na zasilanie i chłodzenie;
 • cykliczna wymiana sprzętu komputerowego na nowszy, który pobiera mniej prądu;
 • zmniejszenie mocy zasilaczy awaryjnych w centrali w Gdańsku i Warszawie ze 120kW na 80kW.
Kontrola zużycia mediów odbywa się na bieżąco. Na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane oraz wdrażane są zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji.
Projektowanie usług Procesy w systemie bankowości internetowej i mobilnej projektowane są tak, aby zabierały jak najmniej czasu i wymagały minimum formalności. Umowy zawierane są poprzez podpis hasłem SMS, co wpływa na oszczędność papieru i energii (poprzez skrócenie czasu pracy z komputerem lub telefonem).
Optymalizacja zużycia wody
 • zainstalowanie dyfuzorów wody w toaletach i kuchenkach;
 • ustawienie optymalnego zużycia wody w spłuczkach toaletowych.
Oszczędność energii w oddziałach 2018 2017 2016 2015
Oddziały z oświetleniem LED 361 (100%) 355 (100%) 369 (100%) 410 (99%)
Oddziały z panelami wyłączanymi o północy 305 (84%)* 307 (86%)* 312 (84%)* 363 (87%)*
Energooszczędne źródła światła w oddziałach 100 (28%) 80 (22%) 72 (19%) 49 (12%)

[GRI 302-4]

*pozostałe panele świecą się przez cały czas otwarcia galerii handlowych, w których są zlokalizowane

Działanie Opis
Samochody hybrydowe Prawie wszystkie samochody z floty Banku zostały wymienione na modele hybrydowe. Oznacza to znaczne zmniejszenie emisji spalin do środowiska. W skali roku flota będzie emitowała o ponad 500 ton CO2 mniej (zmniejszenie emisji o 20,6%) w porównaniu do stanu sprzed wymiany samochodów.
Ograniczenie liczby podróży służbowych W celu minimalizowania liczby podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniuz poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje. W 2018 przeprowadzono około 700 wideokonferencji.

[GRI 302-4]