Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Redukowanie zużycia materiałów

W Grupie Banku Millennium system do zakupu materiałów i wyposażenia biurowego jest scentralizowany. Aplikacja do składania zamówień pozwala na weryfikację zasadności zakupu każdego zamówienia. Monitoring wykonania budżetów na zakup materiałów i redukowanie liczby zamówień do poziomu dotychczasowego zużycia wpływa na ograniczenie zużycia zasobów i generowanych odpadów.

Sposób zamawiania oraz warunki konieczne do spełnienia tego, aby zakupić nowe wyposażenie i sprzęt biurowy regulowany jest wewnętrznymi instrukcjami. Każde zamówienie jest weryfikowane indywidualnie, pod kątem zasadności zakupu i obowiązujących w Banku standardów. Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami własnymi poprzez ponowne ich wykorzystanie, pozwala na ograniczenie zakupów urządzeń typu liczarki, niszczarki, chłodziarki, mikrofale, wyposażenia meblowego i akcesoriów biurowych.

Zużycie materiałów (kg) [GRI 301-1]
2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017 Bank 2016 Bank 2015 Bank Grupa -zmiana 2018/2017 Przyczyny zmiany
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 322 953 307 433 294 393 278 998 292 255 302 991 10% W 2018 roku liczba aktywnych klientów Banku wzrosła o prawie 12% r/r. Mimo znacznego wzrostu liczby klientów oraz konieczności drukowania dodatkowych dokumentów i formularzy z powodu rozporządzenia RODO zużycie papieru wzrosło tylko o ok. 10% r/r.
Koperty 62 834 61 381 61 070 59 422 56 140 73 208 3% Dodatkowa wysyłka korespondencji masowej do klientów (potwierdzenia sald, listy: Pakiet Bezpieczeństwa, RODO, PAD, PSD, SKOK).
Artykuły plastikowe 14 285 13 304 13 920 13 493 12 822 12 155 3% wyższe zużycie plastiku wynika ze zmiany metodologii w 2018 r. – uwzględniono zużycie plastikowych butelek w spółkach (nie są one zamawiane w Banku).
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących bd 703 bd 827 970 1 326 -15*% Efektywne gospodarowanie zasobami własnymi oraz weryfikacja każdego zamówienia pod kątem zasadności zakupu.
Baterie 588 540 449 408 364 411 31% zwiększenie liczby urządzeń, zamków szyfrowych i wymiana baterii w pilotach antynapadowych.

*dane tylko dla Banku