Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

W 2018 roku odnotowano 48% wzrost ilości wygenerowanych przez Bank odpadów. Wzrost ten związany był głównie z przebudową oddziałów oraz niszczeniem dokumentów archiwalnych.

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku i części spółek, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę.

82% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.

Odpady komunalne w z centrali Banku w Warszawie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. Około 75% przekazanych odpadów komunalnych podlega recyklingowi. W centrali Banku wprowadzono selekcję odpadów na cztery frakcje (plastik, papier, szkło i inne). Ustawiono również pojemniki do zbiórki baterii i małych odpadów elektrycznych. Raz w roku odbywa się akcja zbiórki elektroodpadów wielkogabarytowych. W pomieszczeniach socjalnych w oddziałach wbudowane są kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów.

 

Recykling i utylizacja materiałów (kg)

[GRI 306-2]

Bank Millennium 2018 2017 2016 2015 Zmiana 2018/2017 Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformatyczny i urządzenia 17 654 17 210 9 052 19 913 2% Systematyczna wymiana najsłabszego i nie nadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego w centrali i sieci placówek.
Papier 298 428 289 815 224 581 249 311 3% Niszczenie dokumentów, których okres przechowywania w archiwum zewnętrznym, upłynął w danym roku kalendarzowym.
Odpady metalowe i kable 13 217 7 020 6 388 7 162 88% Wzrost ilości odpadów wynika z optymalizacji sieci oddziałów (relokacja, przebudowa, zamknięcie).

 

Utylizacja wyposażenia Banku wycofanego
z użytku, nie nadającego się do dalszego wykorzystania z uwagi na wyeksploatowanie czy uszkodzenie.

Artykuły plastikowe 936 1 253 209 770 -25%
Szkło 3 176 1 581 16 3 690 101%
Wyposażenie meblowe 22 711 14 177 8 656 8 841 60%
Baterie i akumulatory ołowiowe 0 380 102 4 448
Odpadowy toner drukarski 438 406 154 bd 8%
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z budowy i remontów 5 310 7 556 3 500 bd -30% Odpady powstałe w wyniku działań optymalizacji sieci palcówek – inwestycje/przebudowy/relokacje itp.
Odpady poddane recyklingowi (%)* 82% 80% 88% 88% 2%

*97% odpadów wykazanych powyżej minimum w 82% zostało poddanych recyklingowi.