Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Programy społeczne realizowane są głównie za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą dwóch obszarów: edukacji finansowej i wolontariatu. Bank wspiera również wydarzenia kulturalne i edukację akademicką oraz programy promujące innowacyjność.

Darowizny i sponsoring (zł)
2018 2017 2016 2015
Darowizny Sponsoring Darowizny Sponsoring Darowizny Sponsoring Darowizny Sponsoring
Kultura 797 983 558 848 573 515 150 000 587 684
Edukacja 776 500 394 215 21 500 219 836 557 000 311 919 103 236
Cele charytatywne 88 294 41 168
Inne 487 005 332 191 566 059 211 812
Razem 1 263 505 1 524 389 587 559 990 495 645 294 885 434 294 404 587 684

 

Programy społeczne realizowane są przez Fundację Banku Millennium w dwóch obszarach:

Edukacja finansowa

Fundacja Banku Millennium prowadzi projekt „Finansowy Elementarz” od 2016 roku. Jest to autorski program edukacji finansowej przedszkolaków realizowany pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka. Został on przygotowany przez pracowników Banku Millennium we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Podczas warsztatów organizowanych w przedszkolach dzieci uczą się podstawowych pojęć finansowych: czym są pieniądze, skąd się biorą i jaka jest ich wartość, do czego służy bankomat i karta kredytowa, czym różni się potrzeba od zachcianki i dlaczego warto oszczędzać. W prowadzenie zajęć zaangażowani są wolontariusze – pracownicy Banku Millennium.

Do tej pory odbyły się cztery edycje programu. Łącznie podczas ponad 1300 warsztatów zostało przeszkolonych prawie 33 000 dzieci z około 400 przedszkoli w całej Polsce. Oprócz organizowania zajęć w przedszkolach, Fundacja prowadzi otwarte warsztaty w przestrzeniach publicznych dla wszystkich chętnych dzieci. W 2018 roku z okazji Dnia Dziecka, w ciągu trzech kolejnych, dni najmłodsi mogli uczestniczyć w zajęciach w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, a w czasie dwóch wrześniowych weekendów, w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie, brać udział w warsztatach edukacji finansowej. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki są dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku. [GRI G4-FS16]

Wolontariat pracowniczy

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników Banku. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział ponad 400 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla kilku tysięcy beneficjentów. Pracownicy banku realizują bardzo różne projekty – od prac remontowych poprzez edukacyjne do ekologicznych. Wolontariusze odnowili już sale szkolne i plac zabaw przy domu dziecka, wyposażyli salę do terapii dla osób niepełnosprawnych, położyli nową podłogę w harcówce czy nawet zbudowali boisko szkolne. Ochotnicy prowadzili również warsztaty z edukacji finansowej dla dzieci z placówek opiekuńczych, promowali czytelnictwo oraz zachęcali młodzież do aktywności sportowej i zdrowego stylu życia. Zrealizowali akcję dla schroniska dla zwierząt i posadzili las.

 

Taka formuła wsparcia potrzebujących osób i instytucji bardzo dobrze się sprawdza. Projekty zgłaszane są przez pracowników, którzy doskonale znają potrzeby lokalnej społeczności. To sprawia, że pomoc trafia tam, gdzie jest naprawdę potrzebna – często do małych miejscowości czy wsi, gdzie trudno uzyskać wsparcie z innych źródeł.

Projekty w konkursie grantowym Fundacji Banku Millennium w latach 2016-2018:

441
Liczba wolontariuszy
6 987
Liczba beneficjentów
1 099
Godziny poświęcone na realizację projektu