Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

W 2018 r. zatrudnienie w Grupie Banku Millennium wzrosło o ok. 5% w stosunku do 2017 r., co związane było głównie z przejęciem SKOK Piast w 4 kw. 2018 r. W większości przypadków pracownicy zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę (98,5%). Wskaźnik fluktuacji pozostał na poziomie 4% w porównaniu z rokiem 2017. Większość zatrudnionych pracowników to kobiety (68%), a średnia wieku pracownika to 37 lat.

 2018 Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 518 1 310 201 2 029 919 2 822 500 4 241 6 270
Bank Millennium 504 1 174 156 1 834 871 2 639 461 3 971 5 805

[GRI 102-8]

Grupa Banku Millennium 2018
Rodzaj umowy Mężczyźni Kobiety Razem
Zlecenie 0,7% 0,8% 1,5%
Umowa o pracę 31,9% 66,6% 98,5%
Razem 32,6% 67,4% 100,0%
2018
Mężczyźni Kobiety Razem
Na czas nieokreślony 25,3% 54,3% 79,6%
Na czas określony 7,1% 13,3% 20,4%
Razem 32,4% 67,6% 100,0%
Bank Millennium 2018
Rodzaj umowy Mężczyźni Kobiety Razem
Zlecenie 0,5% 0,6% 1,1%
Umowa o pracę 31,2% 67,6% 98,9%
Razem 31,8% 68,2% 100,0%
2018
Mężczyźni Kobiety Razem
Na czas nieokreślony 24,1% 54,5% 78,6%
Na czas określony 7,5% 13,9% 21,4%
Razem 31,6% 68,4% 100,0%

[GRI 102-8]

 2018 Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 379 254 10 643 542 462 40 1044 1 687
 2018 Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Bank Millennium 369 231 7 607 514 431 39 984 1 591

[GRI 401-1]

 2018 Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 10% 3% 1% 5% 8% 3% 2% 4% 4%
 2018 Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
 Bank Millennium 10% 3% 1% 5% 8% 3% 2% 4% 4%

[GRI 401-1]

Grupa Banku Millennium 2018
Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba pracowników zatrudnionych lokalnie 99% 99% 99%
Liczba Członków Zarządu i wyższych kierowników zatrudnionych lokalnie 89% 100% 92%
 Bank Millennium 2018
Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba pracowników zatrudnionych lokalnie 99% 99% 99%
Liczba Członków Zarządu i wyższych kierowników zatrudnionych lokalnie 86% 100% 89%

* z polskim obywatelstwem i pracujący w Polsce

[GRI 202-2]

 Grupa Banku Millennium 2018
Mężczyźni Kobiety Razem
Zarząd 100,0% 0,0% 0,1%
Wyższa kadra zarządzająca 71,4% 28,6% 1,2%
Kadra zarządzająca 37,8% 62,2% 14,4%
Pracownicy sprzedaży 25,3% 74,7% 54,1%
Pracownicy techniczni 41,5% 58,5% 23,3%
Pozostali pracownicy 37,8% 62,2% 6,9%
Razem 32,4% 67,6% 100,0%

[GRI 405-1]

Bank Millennium 2018
Mężczyźni Kobiety Razem
Zarząd 100,0% 0,0% 0,1%
Wyższa kadra zarządzająca 71,2% 28,8% 1,0%
Kadra zarządzająca 36,3% 63,7% 14,3%
Pracownicy sprzedaży 24,9% 75,1% 57,3%
Pracownicy techniczni 41,2% 58,8% 22,0%
Pozostali pracownicy 42,6% 57,4% 5,3%
Razem 31,6% 68,4% 100,0%

[GRI 405-1]

 Grupa Banku Millennium 2018
Mężczyźni Kobiety Razem
<30 8,3% 14,7% 22,9%
[30-50] 20,9% 45,0% 65,9%
≥50 3,2% 8,0% 11,2%
Razem 32,4% 67,6% 100,0%
Średni wiek pracownika 36,7 37,6 37,3
 Bank Millennium 2018
Mężczyźni Kobiety Razem
<30 8,7% 15,0% 23,7%
[30-50] 20,2% 45,5% 65,7%
≥50 2,7% 7,9% 10,6%
Razem 31,6% 68,4% 100,0%
Średni wiek pracownika 36,1 37,4 37,0

[GRI 405-1]