Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są jednakowe świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat). Wysokość i zakres świadczeń są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Prywatna opieka medyczna oferowana jest pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu, a jej zakres jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska.

Działalność socjalną w Banku reguluje „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. Zgodnie z Regulaminem, Bank realizuje poniższe inicjatywy:

  • udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w postaci pożyczek mieszkaniowych,
  • działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną,
  • organizowanie imprez i spotkań grupowych itp.,
  • pomoc rzeczową lub pieniężna,
  • pomoc finansową udzielaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej (bezzwrotne zapomogi pieniężne).

Spółki korzystają z oferty świadczeń socjalnych oferowanych przez Bank, ale finansują je własnych Funduszy Świadczeń Socjalnych. [GRI 401-2]

Bank Millennium od 2006 roku kontynuuje współpracę z centrum medycznym ENEL-MED. Program prywatnej opieki medycznej umożliwia wszystkim pracownikom w równym stopniu dostęp do podstawowych i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. Dodatkowo w siedzibie Banku w Warszawie funkcjonuje gabinet medyczny ENEL-MED świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej.

Bank Millennium w ramach umowy medycznej wynegocjował również preferencyjne stawki pakietów medycznych dla współmałżonków pracowników, ich partnerów życiowych oraz dzieci do 26 roku życia, dla pracowników przechodzących na emeryturę i dla rodziców pracowników w ramach programu Senior.

 

Opieka medyczna
2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017 Bank 2016 Bank 2015 Bank
Liczba pracowników objętych opieką medyczną 5 976 5 656 1 628 1 628 1 423 1 099
Liczba miast z opieką medyczną 445 445 457 457 413 408

Corocznie w okresie jesiennym, przy współudziale partnerów medycznych, przeprowadzana jest ogólnopolska akcja szczepień przeciwko grypie. Szczepienia są organizowane zarówno w centrali Banku w Warszawie i Gdańsku, jak i bezpośrednio w placówkach medycznych w pozostałych miastach Polski.

W Banku Millennium realizowany jest program Millennium Active Zone, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej wśród pracowników i rozwijanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W 2018 roku, w ramach programu, zorganizowano szereg inicjatyw. Drużyny złożone z pracowników Banku wzięły udział w Biegu Firmowym (Wrocław, Warszawa), w The Color Run (Poznań, Warszawa, Gdynia), w biegu Runmageddon i Biegu Morskiego Komandosa. Pracownicy wraz z rodzinami i znajomymi wzięli udział w dwóch edycjach Potopu Rowerowego – wyjazdach rowerowych do Szwecji oraz zmaganiach kolarskich w czasie Kaszebe Runda. Pracownicy wystąpili również w barwach Banku Millennium w kilkunastu wyścigach rowerowych organizowanych w ramach cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon oraz Lotto Poland Bike Marathon.

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są dwa rodzaje świadczeń sportowo-rekreacyjnych: Karnet MultiSport, który upoważnia do nielimitowanego dostępu do obiektów sportowych w całej Polsce lub bilety do kina. Pracownik raz na pół roku dokonuje wyboru określonej formy zajęć zgodnie ze swoimi preferencjami.

MilleKlub propaguje wśród pracowników różnego typu inicjatywy realizowane w formie projektów sportowych, turystycznych, kulturalnych czy artystycznych. Klub umożliwia rozwijanie swoich pasji z możliwością otrzymania 50% dofinansowania kosztów zrealizowanego projektu. Dodatkowo, w ramach projektów Kids można zgłaszać projekty kulturalne i sportowe promujące rodzinne spędzanie czasu.

 

 

Grupa Banku Millennium*
2018 2017 2016 2015 2014
Liczba i % Pracowników, którzy skorzystali z dofinansowania Milleklub 1 500 (24%) 1 893 (32%) 2 113 (35%) 1 535 (26%) 2 031 (33%)
Kwota dofinansowania (zł) 177 545 242 000 282 101 260 000 239 000

*brak danych wyłącznie dla Banku Millennium

Bank i Spółki w ramach pomocy socjalnej oferują zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej oraz niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

Przyznane świadczenia dla pracowników
2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017 Bank 2016 Bank 2015 Bank
Zapomogi (zł) 488 040 452 200 564 242 502 000 456 600 561 000
Liczba pracowników, którzy dostali zapomogi 144 133 159 144 164 163
Pożyczki na cele mieszkaniowe (zł) 879 093 711 093 1 171 503 937 503 955 645 1 547 795
Liczba pracowników, którzy dostali pożyczki 68 63 83 73 90 117

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb.

 

Ubezpieczenia na życie
2018 Bank 2018 Grupa 2017 Bank 2017 Grupa 2016 Grupa 2015 Grupa
Liczba i % pracowników, którzy skorzystali z oferty 2 940 (50%) 3 100 (49%) 3 034 (55%) 3 207 (54%) 3 344 (56%) 3 437 (57%)