Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

[GRI 404-2]

Większość ofert pracy w Grupie Banku jest kierowanych zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych kandydatów. Pracownik, który chciałby rozwijać swoje umiejętności w innym obszarze niż dotychczas może zgłosić chęć rotacji wewnętrznej.

Wybrani pracownicy są przypisywani do międzydepartamentowych projektów inicjowanych i nadzorowanych przez Zarząd Banku. Daje to możliwość zarówno dzielenia się swoją wiedzą jak i zdobycia dodatkowych umiejętności.

 

Rekrutacje wewnętrzne
2018 Bank 2018 Grupa 2017 Bank 2017 Grupa 2016 Grupa 2015 Grupa
Liczba pracowników zrekrutowanych wewnętrznie 95 95 141 141 112 98

W Banku Millennium prowadzone są programy, w których nagradzani są pracownicy wyróżniający się ponadprzeciętnym zaangażowaniem:

 • Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. W 2018 roku 40 pracowników zostało wyróżnionych za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych.

 • Wybrani menadżerowie uczestniczą w programie rozwoju umiejętności przywódczych M#leaders.
 • Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe.
 • W Grupie rozwijane są programy, których celem jest zwiększenie wiedzy i specjalizacji pracowników zarówno w obszarach sprzedaży jak i wsparcia. Pracownicy osiągający najlepsze rezultaty są nagradzani certyfikatami.

W Banku organizowane są programy szkoleniowe oraz szkolenia, które obejmują wszystkich pracowników np. sprzedaży. Dla całej Grupy Banku organizowane są szkolenia, które wynikają w regulacji wewnętrznych lub zewnętrznych takie jak: BHP, ochrona danych, bezpieczeństwo informacji, ale również programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej i konferencje. Szkolenia specjalistyczne najczęściej organizowane są przez Spółki Banku we własnym zakresie.

 

2018 Bank 2018 Grupa
Liczba tematów szkoleń e-learning 212 245

Najważniejsze szkolenia realizowane w 2018:

 • szkolenia wstępne dla nowych pracowników,
 • szkolenia certyfikacyjne dla nowych pracowników ze sprzedaży produktów inwestycyjnych,
 • cykl szkoleń z rozwoju kompetencji menadżerskich dla kierowników oddziałów detalicznych,
 • szkolenia z doskonalenia jakości obsługi klientów (tradycyjne i szkolenia z wykorzystaniem platformy grywalizacyjnej),
 • warsztaty dotyczące rozpoznawania potrzeb klientów, standardów i modeli sprzedaży,
 • liczne szkolenia e-learningowe dotyczące nowych produktów, zmian w produktach, procedurach czy bankowych aplikacjach.

Doradcy Prestige uczestniczą w szkoleniach m.in. z zakresu rynków finansowych i inwestowania oraz produktów Banku. Program zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym potwierdzającym umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Kontynuowany był program szkoleniowy mający na celu podniesienie umiejętności doradców w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku oparty o doskonałą znajomość produktów, umiejętność analizy potrzeb klientów i strukturyzowania transakcji, zdolności negocjacyjne i umiejętności skutecznego finalizowania transakcji. Program składa się z serii produktowych kursów e-learningowych, warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez firmy zewnętrzne oraz egzaminów z wiedzy. Ponadto wszyscy doradcy bankowości przedsiębiorstw brali udział w szkoleniach z zakresu funduszy europejskich oraz finansowania strukturyzowanego.

W Banku kontynuowany jest program M#leadersskierowany do kierowników i dyrektorów Banku, który ma na celu wzmocnienie kompetencji przywódczych. Program składa się z krótkich sesji warsztatowych, realizowanych w małych grupach i stanowiących połączenie warsztatu, studium przypadku, coachingu grupowego oraz burzy mózgów. Uczestnicy uczą się sprawdzonych i skutecznych praktyk z obszaru przywództwa, zarządzania, komunikacji, pracy zespołowej oraz inspiracji, mobilizując się wzajemnie do stosowania zdobywanej wiedzy w praktyce. W 2018 r. wprowadzono również dwuletni program rozwoju kompetencji menadżerskich dla wszystkich kierowników oddziałów detalicznych.

 • Akademia Trenera – program szkoleniowy dla trenerów regionalnych sieci sprzedaży, którego głównym celem jest zdobycie umiejętności tworzenia i prowadzenia krótkich szkoleń/warsztatów dla małych grup.
 • Szkoła Trenerska – cykl warsztatów dla trenerów wewnętrznych Banku Millennium. Głównym celem programu jest zdobycie przez uczestników kompetencji w budowaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu różnych rodzajów działań rozwojowych.

W ramach tego programu rozwoju wiedzy i kompetencji realizowane są cykliczne spotkania z wybitnymi wykładowcami renomowanych uczelni z całego świata. Propozycja udziału w Millennium Campus skierowana jest do specjalistów, ekspertów i menedżerów z centrali Banku i Spółek oraz dyrektorów regionalnych i makroregionalnych sieci sprzedaży.

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko [GRI 404-1]
2018 Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 19 13 17
Kadra zarządzająca 49 49 49
Pracownicy sprzedaży 70 54 58
Pozostali pracownicy 17 9 12
Ogółem 46 43 44
2018 Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 17 11 15
Kadra zarządzająca 45 47 46
Pracownicy sprzedaży 68 53 57
Pozostali pracownicy 15 8 11
Ogółem 43 41 41

* Różnice w średniej liczbie godzin szkoleniowych w grupie kobiet i mężczyzn wynikają z dodania bazy pracowników SKOK Piast (który został przejęty przez Bank Millennium w 4 kwartale 2018 r.). W SKOK Piast kobiety stanowią aż 90% ogółu pracowników.