Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, Bank Millennium oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym oraz imprezach z cyklu Millennium Active Zone promujących zdrowy styl życia. Wspiera również rozwój pasji pracowników poprzez dofinansowanie w ramach MilleKlubu projektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

„Rodzice na TAK” to program adresowany do rodziców i ich dzieci. Jego celem jest promowanie utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracowników, rozpowszechnianie wiedzy o prawach rodziców i zagwarantowanie ich powszechnego respektowania. W ramach programu pracownicy i ich rodziny zapraszani są do udziału w konkursach oraz dofinansowanych przez Bank wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu. W 2018 r. w ramach programu zostały zorganizowane zarówno wycieczki krajowe jak i kilkudniowe wyjazdy do Paryża i Disneylandu oraz do Barcelony. Dla pracowników z rodzinami została przygotowana również pula biletów na widowiska Cirque du Soleil i Disney on Ice, które odbyły się w kilku miastach Polski.

W ramach kolejnej z akcji – Millewidziani, dla dzieci pracowników i ich kolegów z grup przedszkolnych i szkolnych zorganizowano kilkanaście spotkań w siedzibie centrali Banku. Celem spotkań było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z pojęciem pieniądza i kształtowanie racjonalnych postaw społecznych w kwestiach finansowych oraz zapoznanie z funkcjonowaniem wybranych obszarów Banku.

[GRI 401-3]

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2018 Razem 2017 Razem 2016 Razem 2015
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 3 256 259 290 338 328
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 3 223 226 263 312 291
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 2 206 208 279 244 258
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 87% 87% 91% 92% 89%
Odsetek zatrzymanych w Grupie pracowników, którzy powrócili z urlopu 100% 79% 79% 89% 84% 89%
Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2018 Razem 2017
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 3 249 252 281
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 3 219 222 255
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 1 201 202 262
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 88% 88% 91%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 100% 79% 79% 89%

Pracowników Grupy Banku Millennium obowiązuje jeden z następujących systemów czasu pracy: stały (podstawowy), zmianowy, zadaniowy lub równoważony. Dobór systemu jest uzależniony od rodzaju, organizacji i miejsca wykonywania pracy oraz od wymogów biznesowych w konkretnym obszarze.

Na wniosek pracownika, przełożony może ustalić mu indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach obejmującego go systemu czasu pracy. W ramach indywidualnych ustaleń możliwe jest też zdalne świadczenie pracy. O ile umożliwiają to warunki działalności prowadzonej przez Grupę w danym obszarze, pracownicy mogą pracować w niepełnym wymiarze etatu. Z takiego rozwiązania korzysta także wielu pracowników posiadających uprawnienia rodzicielskie.

Pracownicy Grupy Banku corocznie uczestniczą w biegach charytatywnych, w których udział jest dofinansowany przez Bank. Corocznie od 6 lat odbywa się również Aukcja Dobroczynna. Podczas aukcji pracownicy mogą zakupić rękodzieło stworzone przez ich koleżanki i kolegów z pracy. Zebrana podczas aukcji kwota, po podwojeniu przez Bank, zostaje przekazana na leczenie niepełnosprawnych dzieci pracowników Banku.

W 2018 roku aukcji towarzyszyły inicjatywy, które miały na celu promocję akcji i zebranie dodatkowych środków. Zorganizowano warsztaty rękodzieła, podczas których stworzono przedmioty na licytację. Odbyła się również loteria fantowa oraz bieg charytatywny. Na rzecz beneficjentów zebrano rekordową kwotę 82 tys. zł.

Pracownicy mają możliwość realizowania własnych akcji wolontariackich w ramach programu Millantrop. Program prowadzony jest przez Fundację Banku Millennium, która w drodze konkursu przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników Banku. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział ponad 400 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla kilku tysięcy beneficjentów. Pracownicy banku realizują różnorodne projekty – od prac remontowych poprzez programy edukacyjne do akcji ekologicznych. Wolontariusze odnowili już sale szkolne i plac zabaw przy domu dziecka, wyposażyli salę do terapii dla osób niepełnosprawnych, położyli nową podłogę w harcówce czy nawet zbudowali boisko szkolne. Ochotnicy prowadzili również warsztaty z edukacji finansowej dla dzieci z placówek opiekuńczych, promowali czytelnictwo oraz zachęcali młodzież do aktywności sportowej i zdrowego stylu życia. Zrealizowali akcję dla schroniska dla zwierząt i posadzili las.

Taka formuła wsparcia potrzebujących osób i instytucji bardzo dobrze się sprawdza. Projekty zgłaszane są przez pracowników, którzy doskonale znają potrzeby lokalnej społeczności. To sprawia, że pomoc trafia tam, gdzie jest naprawdę potrzebna – często do małych miejscowości czy wsi, gdzie trudno uzyskać wsparcie z innych źródeł.