Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Wszyscy pracownicy Banku, z wyłączeniem tych, którzy przebywają na długookresowych zwolnieniach i urlopach, podlegają okresowym ocenom pracy. [GRI 404-3] Zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania oceny pracowników w Banku Millennium S.A.” ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów. Okres oraz kryteria oceny pracownika są dostosowane do jego charakteru pracy i odnoszą się do ważnych w codziennej pracy postaw. Oceniana jest współpraca, zaangażowanie, jakość, efektywność oraz umiejętności menadżerskie. Oprócz kryteriów związanych z efektywnością i jakością oceniający uwzględniają postawę pracownika wobec ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie rzetelnego raportowania o zagrożeniach. System oceny pozwala zarówno na porównywanie efektów pracy pomiędzy pracownikami jak również osiągania postawionych celów. Kilkuetapowy proces ewaluacji sprzyja transparentności oraz wyważeniu oceny danego pracownika.

Okresowe oceny pracowników mogą być podstawą do opracowywania opinii o pracowniku, promocji, rotacji między jednostkami organizacyjnymi, zmiany zakresu zadań i odpowiedzialności, przygotowywania indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz szkoleń, decyzji o zmianie warunków zatrudnienia i kontynuacji zatrudnienia. Ocena jakości pracy stanowi również jeden z podstawowych elementów określania wysokości premii przyznawanej okresowo pracownikom.

Awanse stanowiskowe 2018*
Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 4% 5% 4%
Kadra zarządzająca 13% 11% 12%
Pracownicy sprzedaży 20% 17% 18%
Pracownicy techniczni 19% 16% 17%
Inni 17% 11% 13%
Razem 18% 15% 16%
Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 5% 6% 5%
Kadra zarządzająca 15% 12% 13%
Pracownicy sprzedaży 21% 17% 18%
Pracownicy techniczni 21% 16% 18%
Inni 20% 13% 16%
Razem 19% 16% 17%

* % pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans. Różnice w % awansów w grupie kobiet i mężczyzn wynikają z dodania bazy pracowników SKOK Piast (który został przejęty przez Bank Millennium w 4 kwartale 2018 r.). W SKOK Piast kobiety stanowią aż 90% ogółu pracowników.