Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy zakupu ubezpieczenia pojazdu tylko przez zeskanowanie kodu z dowodu rejestracyjnego. Poprzez bankowość internetową możliwy jest również zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank dąży do tego, aby wszyscy klienci, w tym osoby niepełnosprawne miały wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadzono wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach.

napisane są prostym i zrozumiałym językiem oraz mogą być odczytywane przez czytniki tekstu. Użytkownik z dysfunkcją wzroku może korzystać ze strony internetowej posługując się klawiaturą – mysz nie jest potrzebna do nawigacji. Dodatkowo strona wyposażona jest w możliwość powiększania tekstu i przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu. Do aplikacji mobilnej można logować się odciskiem palca. W ten sam sposób można zatwierdzać transakcje w Internecie kartą z zabezpieczeniem 3D Secure. W 2018 r. Bank zwyciężył w konkursie „Strona internetowa bez barier” organizowanym przez Fundację Widzialni. Wyróżnienie zostało przyznane za dostosowanie strony internetowej Banku do potrzeb użytkowników niewidomych i niedowidzących.

osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, dzięki czemu nie muszą sięgać zbyt wysoko. Klawisze numeryczne znajdujące się na klawiaturze bankomatu ułatwiają korzystanie z urządzeń również osobom z niepełnosprawnością wzroku. Po podłączeniu słuchawek można wprowadzać na nich dyspozycje na podstawie komunikatów głosowych. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać ze specjalnego, czarno-białego trybu ekranu, co podnosi poziom kontrastu i czytelność wyświetlanych komunikatów. 100% bankomatów jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

w których występują bariery architektoniczne – ponad 70% oddziałów Banku jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Przebudowując i modernizując swoje placówki Bank zwraca uwagę, by bariery architektoniczne zostały zniwelowane.

z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich – dostępne są w ponad 100 oddziałach.

klienci korzystający z infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu.

osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać, mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki i – na wyraźne życzenie klienta – także w obecności świadka, będącego osobą zaufaną klienta. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi klienta, który nie pisze, złożenie przez klienta podpisu za pomocą tuszowego odcisku palca.

szczegółowe wytyczne obowiązujące pracowników wszystkich placówek Banku.

[GRI 103-1,103-2,103-3, G4 DMA, G4-FS13, G4-FS14]

Przedstawiciele Banku uczestnicząc w pracach Związku Banków Polskich nad zwiększeniem dostępności miejsc i usług dla osób z niepełnosprawnościami:

  • przedstawili sugestie do projektu ustawy o dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami przygotowywanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Dostępność +);
  • uczestniczyli w przygotowaniu serwisu „Dostępny Bankomat”;
  • wzięli udział w badaniu ankietowym przygotowanym przez Polski Związek Głuchych na temat obsługi osób z niepełnosprawnościami dotyczącymi słuchu. [GRI 102-12]

 

Dostępność usług
2018 2017 2016 2015 2014
Liczba placówek 361 355 369 413 423
% placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 72%* 91% 90% 89% 89%
Liczba bankomatów 487 483 490 519 539
% bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 100% 100% 100% 100% 100%

* Spadek liczby placówek to efekt zaostrzenia wewnętrznych kryteriów oceny ich dostępności.