Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Grupa Banku Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze swoją strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w „Kodeksie Etycznym”. [GRI 103-2]

Wybrane wyniki ekonomiczne (w mln zł)
Grupa Bank
2018 2017* 2018 2017*
Dochody ogółem 2 727,6 2 571,6 2 568,3 2 426,2
Koszty ogółem (1 268,0) (1 202,7) (1 205,3) (1 141,9)
w tym osobowe (638,1) (596,5) (592,2) (552,3)
Wskaźnik koszty/dochody 46,5% 46,8% 46,9% 47,0%
Rezerwy na ryzyko (236,6) (255,4) (205,6) (231,1)
Podatek bankowy (198,5) (188,3) (198,5) (188,3)
Podatek dochodowy (CIT) (264,0) (244,0) (236,6) (215,9)
Kredyty i pożyczki klientom (net) 52 711,7 47 411,1 51 768,8 47 144,5
Depozyty klientów 66 243,8 57 273,3 66 399,8 57 398,9
Udział w rynku kredytów 4,6% 4,4% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Udział w rynku depozytów 5,3% 5,0% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Stosunek: kredyty/depozyty 79,6% 82,8% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Wskaźnik kredytów zagrożonych 4,5% 4,6% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Wskaźnik pokrycia rezerwami 74,4% 67,1% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Współczynnik CET1 19,8% 20,0% 19,5% 19,9%
Współczynnik TCR 21,7% 22,0% 21,5% 21,9%
Kapitały własne 8 384,4 7 772,6 8 136,0 7 540,5
Zysk netto 760,7 681,2 722,3 648,9
ROE 9,6% 9,3% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Podział zysku
Dywidenda 0** 0** 0** 0**
Kapitał 100% 100% 100% 100%

* zmiana danych względem raportu z 2017 r. Począwszy od 1 stycznia 2018 Grupa zmieniła sposób w jaki prezentowana jest w rachunku zysków i strat opłata na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków pobierana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Składka uprzednio była prezentowana w pozostałych kosztach operacyjnych, podczas gdy od 2018 roku opłata ta jest ujmowana jako składowa pozostałych kosztów administracyjnych (łącznie z opłatami na fundusz gwarancyjny BFG).
** propozycja Zarządu Banku przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

[GRI 201-1]