Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

List Prezesa Zarządu Banku

Szanowni Państwo,

Bank Millennium bardzo poważnie traktuje swoją misję społeczną i realizuje ją od początku swojego istnienia. Społeczna odpowiedzialność i idea bankowości bez barier jest wpisana w strategię Banku. Naszym celem jest niwelowanie barier infrastrukturalnych, cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych.

Dążymy do tego, by być bankiem bez barier. Niemal pięć milionów Polaków, czyli prawie 12% społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnością. Część z nich to nasi klienci, którym chcemy ułatwić korzystanie z usług finansowych. Dlatego wprowadziliśmy wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach. Udogodnienia dotyczą zarówno ułatwień w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również sposobu obsługi. 100% naszych bankomatów i ponad 70% oddziałów jest dostosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Za dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, w 2018 roku Bank Millennium został zwycięzcą konkursu „Strona Internetowa bez Barier”

Według rankingu „Indeks Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI)”, podstawowe kompetencje cyfrowe posiada zaledwie 46% polskiego społeczeństwa. W odniesieniu do średniej wynoszącej 57% dla całej Unii Europejskiej nie jest to dobry wynik. Dlatego chcemy przeciwdziałać również wykluczeniu cyfrowemu. Z tego powodu zwiększamy dostęp do rozwiązań mobilnych ułatwiających codzienne życie klientów w dowolnym miejscu i czasie. Dla naszych klientów jesteśmy nie tylko centrum usług finansowych, ale także pierwszym kanałem dostępu do innych usług. W aplikacji mobilnej Banku istnieje możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej i ubezpieczenia czy opłacenia miejsc parkingowych. Umożliwiamy również zdalny kontakt z urzędami. Klienci korzystając z systemu bankowości internetowej mogą utworzyć bezpłatny podpis elektroniczny, który otwiera całodobowy dostęp do internetowych usług administracji publicznej. Po wprowadzeniu w 2018 roku chatbota, w niedalekiej przyszłości planujemy uruchomienie usługi robodoradztwa, dzięki której codzienne bankowanie stanie się jeszcze łatwiejsze. Wszystkie tego typu rozwiązania wpisują się w ideę tworzenia wspólnej wartości – zarówno dla firmy jak i jej otoczenia.

W obejmującym trzydzieści krajów świata badaniu poziomu świadomości finansowej przygotowanym przez OECD Polacy znaleźli się na ostatnim miejscu. Tylko 32% Polaków stawia sobie długoterminowe cele finansowe i dąży do ich realizacji. Naszą odpowiedzią na rozwiązanie tego problemu społecznego jest projekt „Finansowy Elementarz”. Jest to autorski program edukacji finansowej przedszkolaków realizowany przez Fundację Banku Millennium pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. W ciągu dwóch lat trwania projektu na ponad 1 300 warsztatach zostało przeszkolonych prawie 33 000 dzieci z około 400 przedszkoli w całej Polsce. Oprócz zajęć w przedszkolach, Fundacja prowadzi otwarte warsztaty w przestrzeniach publicznych dla wszystkich chętnych dzieci.

1 300
warsztatów dla dzieci
33 000
przeszkolonych dzieci
400
przedszkoli w całej Polsce

Przy wsparciu Fundacji, pracownicy Banku mogą również realizować własne pomysły na działania społeczne. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z grantów przyznanych przez Fundację wzięło udział prawie 450 pracowników-wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla niemal 7 000 beneficjentów. Odnowili m.in. sale szkolne i place zabaw, wyposażyli salę do terapii dla osób niepełnosprawnych, położyli nową podłogę w harcówce, a nawet zbudowali boisko szkolne.

Ważną częścią działań na rzecz społeczeństwa jest wspieranie wydarzeń kulturalnych. Od prawie 30 lat Bank Millennium jest mecenasem kultury 360°. Promuje sztukę – muzykę, malarstwo, rzeźbę, film, teatr, fotografię, literaturę i performance – w niemal wszystkich jej formach. Najważniejszy, wspierany od 13 lat projekt kulturalny, to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal – największe święto kina dokumentalnego w Polsce.

Powadzone przez nas działania CSR są wysoko oceniane przez rynek. Od 2010 roku Bank znajduje się w składzie Respect Index, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank Millennium znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce. Został także nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka. Bank jest również sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw. Pierwsza z nich to Karta Różnorodności – zobowiązanie podpisywane przez organizacje, które dążą do wyeliminowania dyskryminacji w miejscu pracy i działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Druga to partnerstwo biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Bank Millennium zobowiązał się do prowadzenia działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

Zapraszam do przeczytania raportu i zapoznania się ze wszystkimi działaniami, które prowadzimy na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

[GRI 102-14]