Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

MSSF 9-FL porównanie funduszy własnych oraz współczynnika kapitałowego oraz wskaźnika dźwigni finansowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów (w tys. zł i w %)
31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018
Dostępny kapitał (kwoty)
1. Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) 7 242 988 7 278 213 7 309 606 7 379 886
2. Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 7 100 970 7 131 498 7 157 772 7 239 821
3. Kapitał Tier 1 7 242 988 7 278 213 7 309 606 7 379 886
4. Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 7 100 970 7 131 498 7 157 772 7 239 821
5. Łączny kapitał 7 942 988 7 978 213 8 009 606 8 079 886
6. Łączny kapitał, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 7 800 970 7 831 498 7 857 772 7 939 821
Aktywa ważone ryzykiem (kwoty)
7. Aktywa ważone ryzykiem ogółem 36 635 539 34 822 150 34 268 671 33 070 344
8. Aktywa ważone ryzykiem ogółem, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 36 477 459 34 656 529 34 098 895 32 897 092
Współczynniki kapitałowe
9. Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 19,77% 20,90% 21,33% 22,32%
10. Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 19,47% 20,58% 20,99% 22,01%
11. Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 19,77% 20,90% 21,33% 22,32%
12. Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 19,47% 20,58% 20,99% 22,01%
13. Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyyko) 21,68% 22,91% 23,37% 24,43%
14. Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 21,39% 22,60% 23,04% 24,14%
Wskaźnik dźwigni finansowej
15. Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 82 534 020 75 693 126 74 754 655 75 214 764
16. Wskaźnik dźwigni finansowej 8,78% 9,62% 9,78% 9,81%
17. Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 8,62% 9,44% 9,59% 9,64%