Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Niniejszym Zarząd Banku Millennium SA oświadcza, że:

  • według jego najlepszej wiedzy, informacje ujawniane zgodnie z częścią ósmą Rozporządzenia CRR zostały przygotowane w zgodności z wewnętrznymi procesami kontroli;
  • według jego najlepszej wiedzy, adekwatność ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku Millennium SA, daje pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku oraz całej Grupy Kapitałowej Banku;
  • zatwierdza niniejszy „Raport w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka oraz polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. według stanu na 31 grudnia 2018 roku”, w którym umieszczono informacje na temat ryzyka, omówiono ogólny profil ryzyka Banku i Grupy Kapitałowej Banku powiązany ze strategią działalności oraz w którym zawarto kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium SA, w tym interakcji między profilem ryzyka Banku, a tolerancją na ryzyko, określoną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą.

 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
22.02.2019 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu ……………………….
22.02.2019 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu ………………………
22.02.2019 Wojciech Haase Członek Zarządu ………………………
22.02.2019 Andrzej Gliński Członek Zarządu ………………………
22.02.2019 Wojciech Rybak Członek Zarządu ………………………
22.02.2019 Antonio Pinto Junior Członek Zarządu ………………………
22.02.2019 Jarosław Hermann Członek Zarządu ………………………