Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

przewiń

Strona główna

BANKOWOŚĆ DLA WSZYSTKICH

komentarz Prezesa Joao Bras Jorge
Znamy potrzeby klientów
Mniej barier w dostępie do bankowości
Personalizujemy usługi

REKORDOWY ZYSK NETTO I KAPITAŁY

Zobacz więcej
21,7%
współczynnik wypłacalności
46,5%
wskaźnik kosztów do dochodów
761 mln zł
zysku netto – najlepszy wynik w historii Banku

INNOWACJE W CENTRUM NASZYCH DZIAŁAŃ

Zobacz więcej
Sztuczna inteligencja w bankowości
Cyfrowe funkcjonalności pozabankowe
Cyberbezpieczeństwo

DYNAMICZNY ROZWÓJ BIZNESU

Zobacz więcej
>10%
wzrostu we wszystkich kluczowych obszarach
1,8 mln
aktywnych klientów detalicznych
1 mln
klientów korzystających z bankowości mobilnej

DBAMY O NASZE OTOCZENIE

Zobacz więcej
Szanujemy różnorodność
Chronimy środowisko naturalne
Angażujemy się społecznie

PRZEJĘCIE EURO BANKU JAKO ELEMENT STRATEGII

Zobacz więcej
Większa skala działania i nowe kompetencje
Umocnienie pozycji na rynku kredytów konsumenckich
Uzupełnienie sieci dystrybucji, wejście w model franczyzowy

Znamy potrzeby klientów

Kluczem do zaprojektowania najlepszego doświadczenia klienta w kontaktach z nami jest empatyzacja czyli dogłębne zrozumienie jego potrzeb. Aby poznać i zrozumieć zmieniające się w czasie oczekiwania, bank prowadzi regularne, wszechstronne badania oraz, by zidentyfikować obszary do poprawy, analizuje każdą reklamację. Korzystamy z różnorodnych dostępnych metod – od standardowych ankiet, przez pogłębione wywiady, aż do najbardziej specyficznych badań etnograficznych, UX i Service Design. Od kilku lat pracujemy zgodnie z metodą design thinking. Nasze starania by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów są wysoko oceniane przez rynek. W 2018 roku Bank Millennium stanął na podium prestiżowego rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” we wszystkich badanych kategoriach: bankowość tradycyjna, mobilna, internetowa oraz hipoteczna. Według badania realizowanego przez ARC Rynek i Opinia był natomiast bankiem, z którego klienci są najbardziej zadowoleni, wobec którego są najbardziej lojalni i który najchętniej polecają (najwyższy na rynku wskaźnik NPS=61).

Zobacz więcej
Prawie 105 tys.

ankietowanych klientów.

93%

klientów detalicznych jest zadowolonych ze współpracy z Bankiem.

NPS 61

najwyższy na rynku wskaźnik rekomendacji.

Miejsce na podium we wszystkich badanych kategoriach: bankowość tradycyjna, mobilna, internetowa oraz hipoteczna.

NPS* banków w Polsce

Źródło: Monitor satysfakcji klientów banków 2018, ARC Rynek i Opinia

*Net Promoter Score

Mniej barier w dostępie do bankowości

Naszym celem jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług bankowych. Chcemy, aby wszyscy klienci, w tym osoby z niepełnosprawnością, miały wygodny dostęp do swoich finansów – wprowadzamy udogodnienia dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach. Dzięki najwyższym standardom dostępności treści dla osób niewidomych i niedowidzących na naszej stronie internetowej, w 2018 roku zwyciężyliśmy w konkursie „Strona bez Barier” organizowanym  przez Fundację Widzialni. Rozwijając intensywnie bankowość internetową, umożliwiamy za jej pośrednictwem dostęp do takich usług pozafinansowych jak składanie wniosków w programach „Rodzina 500+” i „Dobry start”. Dzięki temu wszyscy klienci, bez względu na adres zamieszkania, mogą załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Zobacz więcej
100%

bankomatów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością.

72%

oddziałów bez barier.

Ponad 100

oddziałów ze stanowiskami obsługi dostępnymi dla wózków inwalidzkich.

Strona www dostosowywana dla osób niewidomych i niedowidzących.

Standardy obsługi osób niepełnosprawnych dla pracowników oddziałów.

Personalizujemy usługi

Oparta o nowe technologie personalizacja behawioralna pozwala dopasować produkty i usługi Banku do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Obserwując jego zachowanie, na podstawie zgromadzonych danych o kliencie i przeprowadzonych przez niego transakcjach, możemy w czasie rzeczywistym zaoferować mu przydatne produkty np. pożyczkę, przypomnienie o możliwości skorzystania z ubezpieczenia turystycznego tuż przed wylotem, już na lotnisku, informacje o promocjach w sklepach, w pobliżu których aktualnie się znajduje czy dostosowanie wyglądu aplikacji mobilnej do indywidualnych preferencji.

2,5 tys.

zagregowanych ofert od 1150 marek dla użytkowników aplikacji zakupowej goodie.

43%

udział kanałów cyfrowych w sprzedaży pożyczek w 2018 roku.

15

lotnisk w Polsce, na których klienci dostają spersonalizowaną ofertę ubezpieczenia turystycznego w aplikacji mobilnej.

Współczynnik wypłacalności

Grupa Banku Millennium zakończyła rok z silnymi wskaźnikami kapitałowymi. Poziom tego współczynnika podniesie się jeszcze istotnie w 1 kwartale 2019 roku w wyniku zatrzymania całego zysku za 2018 rok oraz emisji obligacji podporządkowanych. Wzmocnienie buforów kapitałowych i płynnościowych to naturalny krok do sfinalizowania transakcji zakupu Euro Banku planowanej w 2 kwartale 2019 r.

21,7%

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy (TCR)

19,8%

Współczynnik kapitału podstawowego – CET1 (= T1)

Adekwatność kapitałowa

Wskaźnik kosztów do dochodów

Wskaźnik koszty/dochody poprawił się w ciągu 2018 roku w wyniku szybszego wzrostu dochodów (+6,1%) niż kosztów (+5,4%).

Największy wzrost kosztów zanotowano w obszarze wynagrodzeń, a także niektórych kosztów nieosobowych (głównie informatycznych, telekomunikacyjnych i marketingowych). Również wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz koszty nadzoru bankowego wzrosły wyraźnie, łącznie o 11 mln PLN w porównaniu do poziomu z poprzedniego roku. Wpłaty do BFG stanowią istotną pozycję w kosztach operacyjnych i wyniosły 106 mln PLN za rok 2018.

Największe oszczędności przyniosło obniżenie kosztów najmu o 12 mln PLN rocznie.

46,5%

wskaźnik koszty/dochody

0,3 p.p.

mniej niż w 2017 roku

Koszty & wsk. koszty/dochody

Zysk netto – najlepszy w historii Banku

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium osiągnął w 2018 roku najwyższy poziom w historii. Było to możliwe dzięki przyspieszeniu wzrostu organicznego i dalszej ekspansji biznesu, czyli realizacji kierunków założonych w strategii Banku. Głównym czynnikiem poprawy zysków był wynik odsetkowy, który wzrósł o ponad 8% r/r. Znaczący wzrost zysku został osiągnięty pomimo wysokich podatków i obciążeń regulacyjnych.

761 mln zł

Rekordowy zysk netto w 2018 roku

12%

Wzrost zysku netto względem roku 2017

213 mln zł

Rekordowy zysk netto w samym 4 kwartale 2018 r

Zysk netto (w mln PLN)

Sztuczna inteligencja w bankowości

Wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji to jeden ze strategicznych celów Banku, stanowiący ważny element przewagi konkurencyjnej. Dzięki możliwości przetwarzania dużej ilości posiadanych danych oraz wykorzystaniu technologii uczenia maszynowego, tworzymy rozwiązania ułatwiające klientom codzienne życie i zapewniające najlepsze z możliwych doświadczeń. Wykorzystując elementy sztucznej inteligencji oraz technologię rozpoznawania mowy i intencji stworzyliśmy unikalny na skalę polskiego sektora bankowego chatbot Milla, umożliwiający m.in. zlecenie przelewu, przeszukiwanie historii, doładowanie karty prepaid i telefonu. Prowadząca rozmowę głosową lub tekstową Milla pomaga klientom w codziennym bankowaniu. Aplikacja zakupowa goodie opiera się z kolei na technologii uczenia maszynowego i geolokalizacji. W oparciu o dane z przeszłości dostarcza użytkownikom w czasie rzeczywistym najlepsze, spersonalizowane oferty promocyjne.

Zobacz więcej
Ponad 1 mln

pobrań aplikacji goodie. Oparta na technologii uczenia maszynowego, dostarcza użytkownikowi spersonalizowane oferty zakupowe.

Chatbot Milla w aplikacji mobilnej banku

dzięki wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji oraz technologii rozpoznawania mowy i intencji, może prowadzić z klientem rozmowę głosową lub tekstową.

Cyfrowe funkcjonalności pozabankowe

Serwis transakcyjny Millenet i aplikacja mobilna to nie tylko centrum usług finansowych, lecz również pierwszy kanał dostępu do usług pozabankowych. W aplikacji mobilnej klienci mogą kupić bilety komunikacji miejskiej, opłacić miejsce parkingowe czy, poprzez zeskanowanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, wykupić atrakcyjne ubezpieczenie komunikacyjne. Bank umożliwia również zdalny kontakt z polskimi urzędami. W serwisie bankowości internetowej Millenet klienci mogą utworzyć darmowy podpis elektroniczny, który otwiera dostęp do usług administracji publicznej online przez 24 godziny na dobę. W systemie można także złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w programach „Rodzina 500+” i „Dobry Start”.

Zobacz więcej
9%

udział w rynku wniosków „Rodzina 500+” i „Dobry Start” złożonych przez bankowość elektroniczną.

173% r/r

wzrost sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez aplikację mobilną banku.

75% r/r

wzrost sprzedaży ubezpieczenia turystycznego w aplikacji mobilnej.

ubezpieczenie pojazdu w pełni on-line z opcją skanowania danych z dowodu rejestracyjnego

Cyberbezpieczeństwo

Klienci coraz chętniej i częściej korzystają z bankowości internetowej i mobilnej. O bezpieczeństwo ich finansów dbamy na wielu poziomach. Ostrzegamy o podejrzanych działaniach na rachunkach, wprowadzamy bezpieczniejsze sposoby logowania i autoryzacji transakcji, na bieżąco informujemy o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania. Prowadzimy również spotkania dla klientów, na których poruszamy tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Nasi pracownicy są systematycznie szkoleni z zasad przeciwdziałania nadużyciom i zapewnienia ochrony funduszy i danych klientów.

Zobacz więcej
Bezpłatne powiadomienia o transakcjach

w przypadku nieautoryzowanej transakcji klient może natychmiast zareagować i zablokować płatność.

Autoryzacja mobilna

nowy sposób zatwierdzania operacji wykonywanych w bankowości internetowej – przez aplikację mobilną bez przepisywania H@seł SMS.

Ostrzeżenia o podejrzanych działaniach

są wysyłane do klientów w przypadku pojawienia się ryzyka nieuczciwych lub podejrzanych działań na koncie.

695

pracowników oddziałów przeszkolonych z zapobiegania nadużyciom.

Ponad 10% wzrostu we wszystkich kluczowych obszarach

W 2018 roku zarówno bankowość detaliczna jak i usługi skierowane do przedsiębiorstw kontynuowały wzrost w niemal wszystkich obszarach.

Depozyty klientów wzrosły znacznie o 15,7% rocznie, w tym bardzo wysoko wzrosły depozyty gospodarstw domowych o 18,3%. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w 2018 osiągnęła wysoką wartość 3,3 mld zł, co dało nam szóstą pozycję na rynku (z 6,6% udziałem). Mimo ograniczonego zapotrzebowania na finansowanie, szczególnie ze strony małych i średnich firm, wartość bilansowych produktów kredytowych udzielonych firmom wzrosła o 2,2 mld zł (+14% rocznie) do poziomu 18,1 mld zł brutto.

 

+18%

wzrost depozytów detalicznych (do 47,7 mld zł)

+21%

wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych

+18%

wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych

+14%

wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw

1,8 mln aktywnych klientów detalicznych

Napływ nowych klientów indywidualnych i ich rosnąca aktywność znalazła odzwierciedlenie w skokowym wzroście wolumenów większości produktów. W tym zakresie w 2018 roku wyprzedziliśmy docelowy poziom przyjęty w Strategii 2020, wspomagany pozycją lidera w zakresie jakości (najwyższy wskaźnik NPS) oraz innowacjami cyfrowymi. Wzrost głównych produktów zgodnie ze strategią.

1,8 mln

liczba aktywnych klientów detalicznych

+202 tys.

pozyskanych aktywnych klientów – zgodnie z celem 600 tysięcy klientów przez 3 lata

Aktywni klienci detaliczni (w tys.)

Prawie 1 mln klientów korzystających z bankowości mobilnej

Z bankowości elektronicznej  korzystało w 2018 r. 1,36 mln osób, a z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu 963 tys. Za nami kolejny rok innowacji i rozwoju bankowości elektronicznej. Rozwiązania mobilne zostały wzbogacone przez funkcjonalności takie jak nowy sposób zatwierdzania operacji lub aktualizacja danych użytkownika.

+36% r/r

Wzrost liczby użytkowników aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu

1 miejsce

w kategorii „Bankowość mobilna” w ramach konkursu „Przyjazny Bank Newsweeka”

Aktywni klienci mobilni (w tys.)

Szanujemy różnorodność

Bank Millennium prowadzi wiele działań wspierających różnorodność. Już na etapie rekrutacji wybieramy kandydatów oparciu o ich kwalifikacje i kompetencje, a nie płeć, wiek czy sytuację rodzinną. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie z Kodeksu Etycznego Banku, który mówi m.in. o zakazie dyskryminacji. Podczas szkoleń menadżerowie uczą się jak zarządzać różnorodnymi zespołami. Realizowany jest również specjalny program „Rodzice na TAK”, który promuje rodzinne spędzanie czasu w ramach dofinansowywanych przez Bank wydarzeń. Wprowadziliśmy Politykę Różnorodności, która określa prawa i obowiązki pracowników związane z tym obszarem. Bank przystąpił również do Karty Różnorodności – zobowiązania podpisywanego przez organizacje, które wprowadzają zakaz dyskryminacji w miejscu pracy i działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Zobacz więcej
100%

kadry menedżerskiej przeszkolonej z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w procesie zatrudnienia.

1%

pracowników z niepełnosprawnością.

59%

kobiet na stanowiskach kierowniczych.

87%

pracowników wraca do pracy po urlopie macierzyńskim.

Chronimy środowisko naturalne

Negatywny wpływ na środowisko minimalizujemy przede wszystkim przez monitorowanie zużycia wody, energii i paliw, ponowne wykorzystywanie zasobów, wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań oraz edukowanie pracowników i klientów na temat ekologicznego stylu życia. Nasi dostawcy i klienci korporacyjni zobowiązują się do przestrzegania zasad ochrony środowiska. Bank ma w ofercie proekologiczne produkty takie jak Leasing Eko Energia – finansujący technologie sprzyjające zmniejszeniu zużycia energii czy karta kredytowa WWF, z której część opłat przekazujemy na konto fundacji ekologicznej WWF Polska.

Zobacz więcej
-32%

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

82%

odpadów poddawanych recyklingowi.

51,2 mln zł

wartość portfela produktu Leasing Eko Energia.

Prawie 1500

wydanych kart kredytowych WWF.

Angażujemy się społecznie

Nasi pracownicy realizują się społecznie jako wolontariusze dwóch programów Fundacji Banku Millennium. W „Finansowym Elementarzu” współprowadzą warsztaty edukacji finansowej dla przedszkolaków, a w „Millantropie” realizują własne pomysły na akcje społeczne. Wolontariusze „Millantropa” wspierają bardzo różne projekty – od prac remontowych, poprzez akcje edukacyjne aż po ekologiczne. Bankowi ochotnicy odnowili już kilka szkolnych sal i placów zabaw, zbudowali boisko, zrealizowali akcje dla osób z niepełnosprawnością, a nawet posadzili las. Do tej pory w wolontariackich akcjach dla kilku tysięcy beneficjentów uczestniczyło ponad 400 pracowników Banku.

Zobacz więcej
427 tys. zł

wydatki Fundacji Banku Millennium na cele społeczne.

441

wolontariuszy zaangażowanych w akcje społeczne.

6 987

beneficjentów akcji wolontariackich.

33 000

przeszkolonych dzieci w ramach programu „Finansowy Elementarz”.

Większa skala działania i nowe kompetencje

W listopadzie 2018 roku Bank Millennium i Société Générale podpisały umowę dotyczącą zakupu Euro Banku przez Bank Millennium. Dzięki przejęciu powstanie większy i bardziej konkurencyjny bank zajmujący mocną pozycję na rynku. Ukierunkowana na potrzeby klienta kultura Euro Banku, potwierdzona licznymi nagrodami i wiodącym wskaźnikiem NPS, zapewnia idealne dopasowanie do biznesowego DNA Banku Millennium. Przejęcie będzie przeprowadzone ze środków własnych i bez konieczności emisji nowego kapitału. Udane przeprowadzenie fuzji powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju.

7

miejsce w polskim sektorze bankowym po sfinalizowaniu transakcji (pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów)

61%

wzrost liczby klientów, co pozwoli Bankowi awansować na szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce (do 3,7 mln)

26%

wzrostu zysku na akcję w momencie osiągnięcia docelowych synergii

93%

wskaźnik kredyty/depozyty pro-forma po połączeniu, porównywalny z przeciętną dla polskich banków

650 mln zł

synergii w ciągu 5 pierwszych lat po połączeniu

Synergie biznesowe (przed opodatkowaniem, w mln PLN)

Umocnienie pozycji na rynku kredytów konsumenckich

Zgodnie ze Strategią 2020, nabycie Euro Banku pozwoli Bankowi na wzrost segmentu kredytów konsumpcyjnych, a także jego znaczenia dla całej Grupy Banku Millennium.

Kompetencje Euro Banku w zakresie udzielania kredytów nowym klientom umożliwią Bankowi wzmocnienie zdolności zdobywania nowych klientów.

6 miejsce

podwojenie wartości niehipotecznych kredytów detalicznych, co umożliwi awans na 6. miejsce

Niehipoteczne kredyty detaliczne brutto

Dane na czerwiec 2018

Uzupełnienie sieci dystrybucji, wejście w model franczyzowy

Bank Millennium i Euro Bank świetnie się uzupełniają pod względem pokrycia kraju placówkami. Po sfinalizowaniu przejęcia zwiększy się obecność Banku Millennium w mniejszych miastach. Akwizycja pozwoli również na transfer wiedzy na temat modelu działalności franczyzowej, na bazie której budowane będą długoterminowe, stabilne relacje z franczyzobiorcami.

200

nowych miejscowości, w których pojawią się placówki z logo Millennium, zamieszkiwanych w sumie przez 4,5 mln mieszkańców

ok. 55%

oddziałów połączonego banku zlokalizowanych w małych miastach (do 100 tys mieszkańców)

Liczba placówek własnych oraz franczyzowych w Polsce

Dane na czerwiec 2018