Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W październiku 2017 roku Bank Millennium ogłosił nową średnioterminową strategię na lata 2018-2020, której punktem wyjścia są aktualne uwarunkowania makroekonomiczne jak i szybko zmieniające się trendy w środowisku bankowym. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce jest korzystna z oczekiwanym solidnym wzrostem w kolejnych okresach. Nowe trendy na rynku finansowym obejmują rosnące oczekiwania co do standardów doświadczenia klienta i personalizacji, cyfryzację usług i życia klientów, wzrastający i coraz bardziej koncentrujący się rynek bankowy w Polsce, rosnącą presję na efektywność i nadchodzące zmiany w regulacjach (PSD2, MiFID2).

W odpowiedzi na te wyzwania, Bank proponuje strategię, zawierającą następujące główne kierunki:
Uzupełnienie aktualnego silnika wzrostu w Bankowości Detalicznej (pozyskiwanie rachunków bieżących) o nowe silniki (pożyczka gotówkowa, inwestycje i mikro-przedsiębiorstwa)
Przyśpieszenie wzrostu w Bankowości Przedsiębiorstw poprzez działalność kredytową i wyższą wydajność sieci sprzedaży
Koncentracja wzrostu na zadowoleniu klienta, z masową personalizacją w detalu i podejściem sektorowym w biznesie
Silne wykorzystanie komponentu cyfrowego w bankowości i poza nią jako przewagi konkurencyjnej
Oportunistyczne podejście do opcji wzrostu nieorganicznego
Wygranie wojny o talenty dzięki inspirującemu środowisku pracy
Odpowiedzialne działanie wobec Klientów, Kolegów i Społeczeństwa

Aby wspierać rozwój biznesu Bank zdecydował również o uruchomieniu projektu banku hipotecznego.

Główne cele średnioterminowe Grupy Banku Millennium na rok 2020 obejmują:

Chcemy zwiększyć skalę naszego działania będąc liderem wzrostu w polskim sektorze bankowym
  • Wzrost przychodów z działalności podstawowej o ok. 30% (ponad 2017 rok)
  • Dwucyfrowy wzrost wolumenów w wybranych, kluczowych obszarach
  • Podwojenie tempa pozyskiwania aktywnych klientów
  • Utrzymanie wskaźnika NPS w pierwszej trójce wiodących banków w Polsce
przy najlepszym w swojej klasie poziomie wydajności i ryzyka...
  • Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 40%
  • Koszt ryzyka zgodny z historycznymi trendami
…i w wyniku tego, generować atrakcyjny zwrot dla naszych akcjonariuszy
  • Zysk netto w wys. 1 mld złotych w 2020 roku *)
  • Wskaźnik ROE w pierwszej trójce wiodących banków w Polsce *)

*) z wyłączeniem nadzwyczajnych zdarzeń prawnych, regulacyjnych i podatkowych