Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Oświadczenia Zarządu Banku

Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz Grupy Kapitałowej w sprawozdaniach finansowych

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Niniejsze Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Banku Millennium zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku oraz Grupy Kapitałowej.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
23.02.2018 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu ……………………………
23.02.2018 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu ……………………………
23.02.2018 Wojciech Haase Członek Zarządu ……………………………
23.02.2018 Andrzej Gliński Członek Zarządu ……………………………
23.02.2018 Maria Jose Campos Członek Zarządu ……………………………
23.02.2018 Wojciech Rybak Członek Zarządu …………………………..