Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Usługi realizowane przez spółki zależne

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 r. i jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce. Działalność spółki obejmuje finansowanie zarówno ruchomości: samochodów osobowych i dostawczych, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń dla wszystkich branż gospodarki i usług, jak i nieruchomości. Wartość uruchomionych w 2017 r. umów leasingu wyniosła ogółem 3 mld PLN, co oznacza wzrost o 15% r/r. Według danych Związku Polskiego Leasingu, firma zajmuje 7. pozycję w rankingu spółek leasingowych w Polsce pod względem wartości wszystkich przedmiotów leasingu, z 6% udziałem w rynku. O skali działalności spółki świadczy podpisanie ponad 191 tys. umów na łączną kwotę 28,2 mld PLN. Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wartość zaangażowanych środków w czynne umowy leasingu wyniosła 5,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 9% r/r.

Aktualnie w portfelu spółki znajduje się 19,7 tys. klientów. Sprzedaż usług prowadzą doradcy leasingowi w 67 placówkach spółki w całej Polsce, wspiera ją aktywna współpraca z doradcami bankowymi w oddziałach detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.

3mld PLN
Wartość uruchomionych w 2017 r. umów leasingu

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza trzema funduszami: Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami (Millennium FIO), Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami (Millennium SFIO) oraz niepublicznym Funduszem  Inwestycyjnym Zamkniętym Millennium Dywidendowy dedykowanym klientom Bankowości Prywatnej Banku Millennium. W ramach funduszy otwartych Towarzystwo w 2017 r. oferowało jednostki uczestnictwa 12 subfunduszy inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka.

W minionym roku Towarzystwo osiągnęło bardzo dobre wyniki w zakresie przyrostu wartości zarządzanych aktywów, większość jego subfunduszy przyniosło dobre lub bardzo dobre stopy zwrotu. Łączna wartość zarządzanych aktywów wzrosła z 4 mld PLN na koniec grudnia 2016 r. do poziomu 4,5 mld PLN w połowie roku (przyrost o 14,1%) i 5 mld PLN na koniec grudnia 2017 r. (przyrost o 24,6% r/r).

Stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w Millennium FIO były dodatnie i dobre. Większość subfunduszy wydzielonych osiągnęła na ostatni dzień wyceny czyli 29 grudnia 2017 r. stopy zwrotu na satysfakcjonującym poziomie w porównywalnych grupach – Subfundusz Akcji (wzrost o 10,55%), Cyklu Koniunkturalnego (4,25%), Stabilnego Wzrostu (4,74%), Instrumentów Dłużnych (4,29%) i Depozytowy (2,663%).  Słabszy wynik przyniósł subfundusz akcyjny Millennium FIO Dynamicznych Spółek, którego stopa zwrotu wyniosła tylko 2,83%. Było to związane ze słabszą koniunkturą na rynku akcji małych i średnich spółek notowanych na GPW.

Podobnie jak w Millennium FIO, spośród subfunduszy wydzielonych w ramach Millennium SFIO pięć przyniosło dodatnie stopy zwrotu. Szczególnie dobry wynik osiągnął Subfundusz Globalny Akcji zarabiając 13,83% i zajmując jedną z najwyższych pozycji w rankingu porównywalnych funduszy. Pozostałe cztery osiągnęły stopy zwrotu od 1,49% do 5,13%. Najsłabszy wynik przyniósł Subfundusz Absolute Return, którego stopa zwrotu w tym roku wyniosła -0,34%. W roku 2017 stopa zwrotu funduszu zamkniętego Millennium Dywidendowy FIZ, obejmująca tylko zmianę ceny certyfikatu inwestycyjnego, była ujemna i wyniosła -3,04%. Jednak po uwzględnieniu wypłaconych w ciągu roku dywidend zwrot z inwestycji był dodatni i wyniósł 2,02%.

Oferta funduszy inwestycyjnych Towarzystwa w ciągu 2017 r. nie uległa zmianie. Warto jednak zaznaczyć, że jednostki uczestnictwa uruchomionego jeszcze w 2016 r. w ramach Millennium SFIO, nowego Subfunduszu Konserwatywnego, pojawiły się w ofercie dopiero w 2017 r. Klientom z segmentu Bankowości prywatnej zaoferowano 4 kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Millennium Dywidendowy FIZ i wszystkie zostały z sukcesem sprzedane.

24,6% r/r
Wzrost łącznej wartość zarządzanych aktywów

Millennium DM - działalność maklerska

Działalność maklerska prowadzona jest przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek, prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2017 r. obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł 3,8 mld PLN, co dało spółce 1% udziału w rynku (dane GPW). Na 31 grudnia 2017 r. Dom Maklerski obsługiwał 25 647 rachunków inwestycyjnych oraz działał jako animator rynku i emitenta dla spółek notowanych na GPW oraz obligacji korporacyjnych notowanych na BondSpot.

W 2017 r. Millennium DM jako podmiot pośredniczący współpracował przy czterech publicznych wezwaniach do zapisów na sprzedaż akcji, z których dwa dotyczyły zagranicznych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W drugim półroczu 2017 r. za pośrednictwem Millennium DM zrealizowana została transakcja sprzedaży akcji Benefit Systems S.A. o wartości ponad 50 mln PLN. Jako członek konsorcjum dystrybucyjnego Dom Maklerski uczestniczył również w kilku ofertach publicznych sprzedając swoim klientom zarówno akcje, jak i obligacje.

W 2017 r. świadczył także usługi analityczno-doradcze na rzecz klientów zewnętrznych i spółek z grupy kapitałowej. Najważniejsze z nich to: usługa doradztwa inwestycyjnego dotycząca ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jednego z wiodących krajowych ubezpieczycieli, due diligence funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw inwestycyjnych i ubezpieczeniowych współpracujących z grupą kapitałową oraz analizy i rekomendacje dotyczące sektorów, spółek publicznych i niepublicznych.

3,8mld PLN
Obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji w 2017 r.

Millennium Goodie

Millennium Goodie Sp. z o.o. jest spółką grupy Banku Millennium, powołaną jako wewnętrzny start-up w 2016 r. Goodie to platforma agregująca informacje o zniżkach i programach rabatowych, ułatwiająca robienie zakupów. Aplikacja mobilna goodie oraz strona internetowa www.goodie.pl prezentuje oferty ponad 600 marek sklepów stacjonarnych, internetowych i restauracji oraz informacje o ponad 1600 zniżkach, promocjach i wyprzedażach. W 2017 r. liczba instalacji goodie przekroczyła 112 tys., codziennie korzysta z niej blisko 16 tys. użytkowników.  Platforma wyposażona jest w rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz geolokalizacji, dzięki czemu dostarcza użytkownikom spersonalizowane oferty i informacje produktowe. Goodie prezentuje również promocyjne oferty dopasowane do indywidualnych preferencji i miejsca, w którym się znajdujemy (np. konkretna galeria handlowa). Platforma goodie tworzy swoisty ekosystem sprzedawców, sklepów, centrów handlowych oraz klientów, który – poprzez wzajemne interakcje – generuje wartości dla wszystkich stron.

Tak dynamiczny rozwój goodie został osiągnięty zaledwie w rok po uruchomieniu. W tym czasie do platformy dołączyły popularne marki, wprowadzono też unikatową opcję elektronicznego zakładania Kart Stałego Klienta w aplikacji mobilnej. Dzięki temu klienci mogą korzystać ze zniżek wybranych galerii handlowych, oferujących karty lojalnościowe dla swoich klientów. Przygotowany przez zespół Millennium Goodie mechanizm obsługi programów lojalnościowych zapewnia na tyle dużą elastyczność, że jest w stanie równolegle wspierać programy np. w Galerii Arkadia, Galerii Mokotów i Galerii Wileńskiej w Warszawie czy CH Wroclavia we Wrocławiu oraz uruchamiać nowe rozwiązania dla partnerów biznesowych. Goodie jest też wyłącznym dostawcą programu lojalnościowego dla klientów CH Blue City w Warszawie. Wkrótce podobne programy będą dostępne w innych miastach Polski. Dużym sukcesem okazały się organizowane przez spółkę wydarzenia w centrach handlowych i ogólnopolskie akcje promocyjne przygotowane we współpracy z rozpoznawalnymi markami, podczas których użytkownicy aplikacji mogli skorzystać ze specjalnych zniżek.

112tys.
pobrań na koniec 2017 r.