Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank Millennium posiada szeroki katalog uniwersalnych usług i produktów bankowych dla klientów detalicznych, które oferuje w czterech wyspecjalizowanych liniach biznesowych: Klienci Indywidualni, Klienci Prestige, Bankowość Prywatna oraz Biznes. Podstawowym produktem Banku jest Konto 360º, którego sprzedaż w 2017 r. przekroczyła poziom 350 tys., portfel kont złotowych na koniec roku wzrósł do ponad 2 mln. 31 grudnia 2017 r. Bank posiadał ponad 1,6 mln aktywnych klientów indywidualnych.

350 tys.
Sprzedaż Konta 360º w 2017 r

Wśród klientów niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyła się oferta Kont 360º, których liczba na koniec 2017 r. osiągnęła poziom blisko 900 tys. W 2017 r. ponad 80% wszystkich kont otwierali nowi klienci czyli osoby nieposiadające wcześniej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Millennium. Jednocześnie 96% kont zostało otwartych łącznie z kartą debetową.

Promocji Konta 360º w ubiegłym roku towarzyszyły:

  • kolejne odsłony kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych, internecie i kinach
  •  kolejne edycje oferty specjalnej „Zyskaj 360 PLN”
  • oraz oferty tworzone przy współpracy z portalami internetowymi

Dodatkowo w okresie od września do listopada 2017 r. została przeprowadzona akcja promująca Konto 360° Student w szkołach oraz na uczelniach. Działania te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodych klientów i przełożyły na bardzo dobre wyniki sprzedaży.

W marcu 2017 r. w oparciu o analizy preferencji klientów w zakresie polecania usług bankowych Bank uruchomił program rekomendacyjny „Lubię to polecam”, który nagradza zarówno klientów, którzy polecają konto, jak i osoby, które otwierają konto z polecenia. Program dostępny jest we wszystkich kanałach obsługi, w tym również w systemie internetowym i w aplikacji mobilnej (z możliwością rejestracji, polecania, sprawdzania wyników, wyboru nagród itd.). Program „Lubię to polecam” oraz pozostałe działania akwizycyjne przełożyły się na prawie 25% wzrost r/r liczby nowych klientów pozyskanych online.

Rok 2017 był dla Banku Millennium okresem znaczących wyzwań w zarządzaniu bazą depozytową. Z jednej strony kluczowym zadaniem była poprawa rentowności portfela, z drugiej pozyskiwanie nowych wolumenów na osłabionym niskimi stopami i słabszą skłonnością do deponowania środków rynku. Mimo niekorzystnego otoczenia – niskich stóp procentowych, zaostrzającej się konkurencji ze strony banków, rynku nieruchomości czy detalicznych obligacji skarbowych – Bank osiągnął łączny wzrost wolumenu depozytów indywidualnych o 0,7 mld PLN (+2% r/r) uzyskując poziom 40,3 mld PLN.

Również w 2017 r. Bank dokonał gruntownej przebudowy oferty podstawowych produktów oszczędnościowych. Promocja dotychczasowych trzech rodzajów kont oszczędnościowych (Konto Oszczędnościowe, Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej oraz Konto Oszczędnościowe Twój Cel) została zastąpiona promocją nowego Konta Oszczędnościowego Profit o atrakcyjnym oprocentowaniu dla nowych środków. Odpowiadając na rosnące potrzeby klientów w zakresie lokowania nadwyżek w walutach obcych, Bank kontynuował ofertę promocyjnego oprocentowania rachunków oszczędnościowych w euro i dolarach amerykańskich.

Z uwagi na sprzyjającą sytuację na rynku kapitałowym Bank udostępniał klientom atrakcyjną ofertę produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, pozwalającą na dywersyfikację środków. Efektem jest wzrost wolumenów produktów  depozytowych i inwestycyjnych o 2,7 mld PLN i uzyskanie 5,6% udziału w rynku (stan na listopad 2017 r. ).

Bank wprowadził m.in. do oferty Program Inwestycyjny Przyszłość +. Jest to propozycja dla osób, które chcą regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty oraz inwestować zgromadzone środki na krajowych, europejskich i globalnych rynkach kapitałowych. Program oparty jest o jednostki uczestnictwa sześciu subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Millennium SFIO, przy czym środki muszą być podzielone na co najmniej dwa subfundusze. Klienci nie ponoszą kosztów otwarcia i prowadzenia programu, nie płacą też za nabycie jednostek uczestnictwa. Strategia inwestycyjna może być zmieniana dowolną ilość razy bez opłat za zmianę alokacji środków.

Bank zachęcał także do regularnego, długoterminowego oszczędzania na emeryturę czemu dał wyraz utrzymując na oszczędnościowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym najatrakcyjniejsze oprocentowanie na rynku w wysokości 3%.

Prestige to oferta skierowana do osób zamożnych z aktywami od 100 tys. do 1 mln zł lub dokonujących comiesięcznych wpłat na konto w wysokości co najmniej 10 000 zł. Bankowość Prywatna adresowana jest natomiast do najzamożniejszych klientów indywidualnych z aktywami powyżej 1 mln zł oczekujących wysokiej jakości obsługi oraz oferty produktów finansowych przygotowanej na miarę ich indywidualnych potrzeb. Tym klientom Bank oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych – krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne,  produkty strukturyzowane oraz fundusze inwestycyjne zamknięte dostępne w subskrypcjach. Klienci Bankowości Prywatnej mogą korzystać z kart kredytowych Millennium MasterCard® World Signia/Elite™ z dostępem do programu World MasterCard Rewards, programu partnerskiego World Signia/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Bank Millennium posiadał 37,8 tys. aktywnych klientów Prestige i ponad 4,4 tys. aktywnych klientów Bankowości Prywatnej.

W 2017 r. Bank kontynuował strategię rozwoju konkurencyjnej oferty produktu i procesu sprzedaży. Akwizycję pożyczki gotówkowej i konsolidacyjnej wspierały atrakcyjne oferty promocyjne kierowane do nowych klientów i wybranych segmentów rynku. W kwietniu Bank wdrożył wyjątkowo atrakcyjną ofertę dla pracowników sektora finansowego. Akwizycję produktu wspierały:

  • „Promocja 3,2,1,” dla klientów nie posiadających pożyczki w Banku Millennium. Oferta z oprocentowaniem 3% i prowizją 1% dotyczyła pożyczek w kwocie od 1 000 do 150 000 zł z ubezpieczeniem, spłacanych w ciągu 12 miesięcy. Nowi klienci mogli zaciągnąć pożyczkę w oddziałach, natomiast klienci Banku również przez telefon, system bankowości internetowej oraz aplikację mobilną.
  • oferta promocyjna „Marzysz czy spełniasz” na pożyczkę gotówkową z ubezpieczeniem i oprocentowaniem w wysokości 4,99% dla kwot pożyczki od 1 000 do 20 000 zł spłacanych maksymalnie w 36 ratach.
  • oferta „100 zł raty za każde 5 000 zł pożyczki” dotycząca pożyczek w kwocie 5 000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł udzielanych na okres 60 miesięcy ze znaną z góry ratą w wysokości odpowiednio 100 zł, 200 zł lub 300 zł. Warunki cenowe w promocji należą do najbardziej atrakcyjnych na rynku dla tych popularnych kwot pożyczki i okresu kredytowania. Oprocentowanie wynosiło 7,42% w skali roku, a prowizja za udzielenie pożyczki nie była pobierana.

W ciągu roku, klienci zainteresowani korzystnym przeniesieniem swoich zobowiązań spłacanych w innych bankach do Banku Millennium mogli skorzystać z pożyczki konsolidacyjnej w ofertach specjalnych z ubezpieczeniem spłaty, niższym oprocentowaniem i bez prowizji od kwoty przenoszonych środków. Pożyczkę konsolidacyjną wspierały:

  • promocja  „Niska rata, wygodna spłata” z oprocentowaniem 5,55%
  • oferta  „Poczuj lekkość niskiej raty” z oprocentowaniem 5,67% oraz
  • oferta „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium” z oprocentowaniem 5,7%.

W kwietniu w aplikacji mobilnej wdrożono nowe możliwości zakupu pożyczki przeznaczonej w części na spłatę innych pożyczek zaciągniętych w Banku w szybkim i intuicyjnym dla klienta procesie. Natomiast w sierpniu w systemie bankowości internetowej Millenet wystartował zmodernizowany i uproszczony proces sprzedaży pożyczki w oparciu o deklarację i udokumentowane dochody klienta. Efektem był kilkudziesięcioprocentowy wzrost wartości sprzedaży w tym modelu.

W 2017 r. portfel pożyczek konsumenckich urósł o 9,3% r/r do 6,8 mld PLN, a sprzedaż wartościowa była o 2% wyższa niż w 2016 r. i wyniosła 2,3 mld PLN.

Podsumowując polski rynek kart kredytowych w 2017 r. widać, że liczba kart zaczęła rosnąć, mimo pojedynczego spadku w II kwartale. Spadek ten wynikał przede wszystkim z działań banków zmierzających do utrzymania portfela o dobrej jakości. W I i III kwartale rynek odnotował przyrosty, odpowiednio 1,3% oraz 0,4%.

Portfel kart kredytowych Banku Millennium przyrósł w tym czasie o 8,7 tys. kart, co w porównaniu do roku 2016 przełożyło się na wzrost o 2,4% r/r. Co istotne, Bank osiągnął ten wzrost w okresie trudnych decyzji biznesowych takich jak wycofanie z oferty karty kredytowej American Express oraz wynikającej z tego zwiększonej liczby zamknięć. Pomimo tego wskaźnik efektywności działań retencyjnych (tzw. save ratio) utrzymywał się na stałym poziomie 34%. Dzięki intensywnym działaniom marketingowym, akwizycja kart kredytowych utrzymywała się na najwyższym od kilku lat poziomie 4,7 tys. kart miesięcznie. Flagowym produktem pozostały karty kredytowe Impresja oraz Alfa stanowiąc 80% wyniku.

Kluczowym kanałem sprzedaży kart kredytowych były w dalszym ciągu oddziały dostarczające 78% sprzedaży. Istotny i systematyczny wzrost odnotowywano jednak w kanale telefonicznym oraz w bankowości internetowej.

Również liczba kart debetowych zarówno na rynku jak i w Banku Millennium systematycznie rosła. Portfel kart debetowych na koniec 2017 r. wyniósł 1,85 mln kart, co oznacza jego przyrost o 274,4 tys. (16,1% r/r). Warto podkreślić, że podobnie jak w 2016 r. dynamika wzrostu portfela Banku jest większa niż wzrost na rynku.

W 2017 r. Bank Millennium odzyskał swoją pozycję na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych. Na przestrzeni roku Bank zawarł 11,5 tys. nowych umów o łącznej wartości prawie 2,9 mld PLN, czyli trzykrotnie więcej niż w roku 2016 r.  Wynik ten pozwolił na zajęcie piątego miejsca w rankingu kredytodawców, z udziałem w rynku na poziomie 6,5%.

Wynik ten jest efektem kilku kluczowych inicjatyw wśród których warto wyróżnić: wprowadzenie 0% prowizji za udzielenie kredytu i 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu oraz sprawne dostosowanie bankowego procesu do wymogów nowej Ustawy o Kredycie Hipotecznym z 22 lipca 2017 r.

Rok 2017 był kolejnym okresem działania programu Mieszkanie dla Młodych, w którym młodzi Polacy mogli uzyskać rządowe dofinansowanie do wkładu własnego na zakup nieruchomości. W ciągu całego roku Bank oferował kredyt w programie MDM w ofercie „0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego”. W tym czasie Bank zawarł ponad 1 400 umów kredytów w tym programie o łącznej wartości prawie 285 mln PLN (około 12% całej produkcji Banku w obszarze kredytów hipotecznych), w których klienci otrzymali rządowe dofinansowanie w łącznej kwocie około 43,5 mln PLN (średnio 15 tys. PLN dofinansowania na kredyt).

Bank udostępnił również kilka nowych rozwiązań dla kredytobiorców walutowych. Mogli oni w dowolnym momencie skorzystać ze specjalnej oferty częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty lub przewalutowania kredytu hipotecznego w walucie obcej na złotówki. W ramach tych rozwiązań możliwe było też obniżenie marży Banku, będącej składową oprocentowania. W przypadku częściowej wcześniejszej spłaty obniżka marży była możliwa przy spłacie nie mniejszej niż 10% aktualnego salda zadłużenia. W przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty możliwe było ustalenie indywidulanych warunków spłaty. Specjalna oferta Banku obowiązuje nieprzerwanie (z małymi modyfikacjami) od 2015 r.

Istotny wpływ na poziom przychodów bancassurance w 2017 r. miał poziom sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z produktami kredytowymi, w szczególności ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej. W stosunku do roku poprzedniego zauważalny był wpływ dostosowania Banku do znowelizowanej w 2016 r. ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Rynek bancassurance w 2017 r. przygotowywał się do dostosowania do kolejnych wymogów regulacyjnych, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń oznaczającej kolejne zmiany w funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce (termin wprowadzenia planowany jest na 2018 r.).

W 2017 r. Bank z sukcesem kontynuował oferowanie produktów ubezpieczeniowych we współpracy z kilkoma zakładami ubezpieczeń, dostępną zarówno poprzez tradycyjne jak i zdalne kanały dystrybucji, rozwijał też ofertę ubezpieczeń majątkowych dostępną w bankowości internetowej i mobilnej. Oferta produktów ubezpieczeniowych dostępnych w kanałach elektronicznych została rozbudowana o ubezpieczenie turystyczne. Zarówno w systemie bankowości internetowej Millenet jak i aplikacji mobilnej Banku Millennium udostępniony został  zakup tego typu ubezpieczenia wraz z innowacyjną usługą „Pomocy w podróży” umożliwiającą, dzięki wykorzystaniu geolokalizacji, szybki kontakt z ubezpieczycielem. Ponadto w systemie bankowości internetowej Millenet udostępniono proces odnowienia ubezpieczenia komunikacyjnego dla klientów, którzy dokonali zakupu polisy za pośrednictwem Banku. Ubezpieczenia te dostępne są we współpracy z grupą Ergo Hestia.

W 2017 r. Bank Millennium nadal dostarczał klientom innowacyjne rozwiązania, doceniane i przez nich i przez niezależnych ekspertów. Kluczowym projektem była możliwość dostępu do produktów inwestycyjnych w pełni online. Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet klienci mogą teraz szybko i wygodnie aktywować dostęp do produktów inwestycyjnych oraz otworzyć Program Inwestycyjny Przyszłość +. Drugim ważnym projektem było udostępnienie klientom  ubezpieczenia turystycznego w aplikacji mobilnej i Millenecie. W pierwszych dniach roku w aplikacji mobilnej Banku wdrożono też usługę zakupu biletów komunikacji miejskiej i biletów parkingowych. Jest to wyraz konsekwentnego dążenia do tego, by aplikacja mobilna była swego rodzaju integratorem usług, nie tylko bankowych. Bank chce, by stała się elastyczną platformą, otwartą dla różnych partnerów i na różne rodzaje usług.

Rok 2017 przyniósł dalszy rozwój płatności zbliżeniowych telefonem w technologii HCE. Usługa została rozszerzona o możliwość wydania wirtualnej Karty Visa oraz o możliwość utworzenia wirtualnych odpowiedników plastikowych kart. Bank Millennium był pierwszym bankiem w Europie, który w swoim własnym rozwiązaniu płatniczym wykorzystał tokenizację Visa. Dzięki temu klienci Banku mogą za pośrednictwem aplikacji mobilnej w szybki i łatwy sposób stworzyć wirtualny odpowiednik dowolnej posiadanej przez siebie karty płatniczej (debetowej, kredytowej lub przedpłaconej Visa jak i Mastercard) i korzystać z niego równolegle z plastikową, tradycyjną kartą.

W roku 2017 Bank Millennium nadal wspierał rozwój polskiej e-administracji. Jako jeden z nielicznych banków, w pierwszych dniach roku udostępnił poprzez swój system internetowy Millenet, zakładanie Profilu Zaufanego. Profil Zaufany umożliwia dostęp do usług administracji publicznej przez Internet, 24 godziny na dobę. Poza tym do wymogów nowej ustawy dostosowano wniosek o świadczenie z Programu Rodzina 500+ w bankowości internetowej.

W grudniu wprowadzono nowy, prostszy sposób realizacji przelewów do ZUS, zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. Nowa funkcjonalność działa zarówno w systemie internetowym jak i aplikacji mobilnej. Kolejnym rozwiązaniem ułatwiającym klientom załatwianie spraw urzędowych było wprowadzenie przelewów natychmiastowych Express Elixir do ZUS, urzędów skarbowych i celnych.

W 2017 r. Bank konsekwentnie optymalizował istniejące rozwiązania. Zarówno w aplikacji mobilnej jak i w systemie Millenet udostępniono nową prezentację historii transakcji kont osobistych i kart płatniczych. Dzięki wyróżniającej się na rynku możliwości dodawania załączników (zdjęć paragonów, opisów, tagów czy lokalizacji) uproszczono wyszukiwanie i  identyfikację pożądanych operacji.

Na bazie sugestii użytkowników aplikacja mobilna Banku zyskała nowe, bardziej intuicyjne menu oraz opcję bezpośredniego telefonicznego połączenia z konsultantem bez potrzeby logowania. Została też wyposażona w skrzynkę kontaktową w pełni zintegrowaną z odnowioną skrzynką w systemie internetowym Millenet. Zoptymalizowano również stronę logowania oraz procesy sprzedażowe w kanałach elektronicznych. Przykładowo w odświeżonym procesie wnioskowania o pożyczkę klient znajdzie między innymi kalkulację raty pożyczki w czasie rzeczywistym oraz możliwość załączenia potwierdzenia dochodu.

W aplikacji mobilnej udostępniony został proces pożyczki konsolidacyjnej, który umożliwia pożyczenie dodatkowych środków z komfortem spłaty jednej raty. Dzięki wdrożeniu tego procesu oraz permanentnej optymalizacji procesów kredytowych zarówno w aplikacji mobilnej jak i bankowości internetowej udział kanałów elektronicznych w liczbie sprzedanych pożyczek w 2017 r. wyniósł 41%.

Na koniec grudnia 2017 r. liczba aktywnych klientów Millenetu wyniosła 1,1 mln, a liczba użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła 711 tys. rosnąc 39% r/r.