Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Poprawa zyskowności i efektywności kosztowej
Zysk netto Grupy za 2017 wyniósł 681 mln PLN i był o 31% wyższy od zysku 2016 roku po korekcie o pozycje jednorazowe ; zysk nieskonsolidowanego Banku wyniósł 649 mln PLN
Wysoki zysk netto w IV kwartale wynoszący 180 mln PLN (+37% w porównaniu do IV kw. 2016)
ROE na poziomie 9,3%, ROA na poziomie 1,0%, a wskaźnik Koszty/Dochody na poziomie 45,8%

Dochody z działalności podstawowej głównym czynnikiem poprawy

12,3
% r/r
Wzrost dochodu z działalności podstawowej
11,6
% r/r
Wzrost wyniku z tytułu odsetek netto
14,2
% r/r
Silny wzrost wyniku z tytułu prowizji netto
Solidna jakość aktywów i płynność
Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości na stabilnym poziomie 4,6% przy pokryciu rezerwami w wysokości 67%
Koszt ryzyka wyniósł 54 p.b. ponad łączne kredyty netto
Wskaźnik kredyty/depozyty pozostawał na niskim poziomie 82%
Wysokie wskaźniki kapitałowe
Wskaźnik TCR Grupy osiągnął 22% wspomagany emisją kapitału Tier 2 o wartości 700 mln PLN
Wskaźnik CET1 również był wysoki: 20% (bez zysku roku 2017)
TCR znajduje się 3,5 p.p., a wskaźnik Tier 1 ok. 5 p.p. powyżej nowych minimalnych progów kapitałowych