Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2017 roku

Poprawa zyskowności i efektywności kosztowej
Zysk netto Grupy za 2017 wyniósł 681 mln PLN i był o 31% wyższy od zysku 2016 roku po korekcie o pozycje jednorazowe [1] ; zysk nieskonsolidowanego Banku wyniósł 649 mln PLN
Wysoki zysk netto w IV kwartale wynoszący 180 mln PLN (+37% w porównaniu do IV kw. 2016)
ROE na poziomie 9,3%, ROA na poziomie 1,0%, a wskaźnik Koszty/Dochody na poziomie 45,8%

Dochody z działalności podstawowej głównym czynnikiem poprawy

12,3
% r/r
Wzrost dochodu z działalności podstawowej
11,6
% r/r
Wzrost wyniku z tytułu odsetek netto
14,2
% r/r
Silny wzrost wyniku z tytułu prowizji netto
Solidna jakość aktywów i płynność
Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości na stabilnym poziomie 4,6% przy pokryciu rezerwami w wysokości 67%
Koszt ryzyka wyniósł 54 p.b. ponad łączne kredyty netto
Wskaźnik kredyty/depozyty pozostawał na niskim poziomie 82%
Wysokie wskaźniki kapitałowe
Wskaźnik TCR Grupy osiągnął 22% wspomagany emisją kapitału Tier 2 o wartości 700 mln PLN
Wskaźnik CET1 również był wysoki: 20% (bez zysku roku 2017)
TCR znajduje się 3,5 p.p., a wskaźnik Tier 1 ok. 5 p.p. powyżej nowych minimalnych progów kapitałowych [2]
Główne biznesowe cele strategiczne są konsekwentnie realizowane
Wzrost liczby aktywnych klientów netto w okresie 3 lat wyniósł 351 tys. (cel: 300 tys.)
Udział w rynku depozytów detalicznych wyniósł 5,7% (cel: 6%)
Konsekwentnie najwyższe miejsca w rankingach jakości obsługi i NPS (Net Promoter Score)
Stały wzrost wykorzystania kanałów cyfrowych: 1,1 mln aktywnych użytkowników
Inne obszary również osiągają założone cele i są szczególnie istotne w świetle nowej strategii …
Wzrost produktów inwestycyjnych o 26% r/r dzięki bardzo dobrym wynikom rynku kapitałowego
Sprzedaż pożyczek gotówkowych na poziomie 2,3 mld PLN w 2017r.
Przyspieszenie sprzedaży kredytów hipotecznych w złotych do poziomu 2,5 mld PLN w 2017r.
Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 12% rok do roku
Zarówno sprzedaż faktoringu jak i leasingu w skali roku wzrosła o 15%
… w oparciu o doskonałą jakość i innowacje
Ponownie najwyższe miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweek’a 2017”
Pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji klientów przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia
Nagroda „Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych” od BAI Global Innovation za rozwiązania umożliwiające dostęp do usług e-administracji
Nagroda Euromoney dla najlepszego banku w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej

[1] Dodatkowy dochód kapitałowy z transakcji VISA oraz dodatkowe pozycje obciążające wynik w 2016 roku

[2] Obecnie minimalne wymogi kapitałowe dla Grupy wynoszą 18,5% (TCR) oraz 15,2% (T1) po nałożeniu bufora walutowych kredytów hipotecznych filara II w wys. 5,4%, utrzymaniu bufora OSII na poziomie 0,25% oraz po pełnym uzgodnieniu polskich regulacji kapitałowych z rozp. UE CRR (od stycznia 2018)