Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Krótka charakterystyka Grupy Banku Millennium

Bank Millennium powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z 7 największych pod względem aktywów w Polsce banków komercyjnych kierującym swoje usługi do wszystkich segmentów rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną.

Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości, na przykład był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej.

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium –  jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie ponad 5800 osób (etaty).

Najważniejszymi jej spółkami są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne). Od roku 2016 roku Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej technologii platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank.

 

Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe.

5800
Pracowników

Grupa Banku Millennium posiada aktywa w wysokości ponad 71 mld PLN, a kapitał własny zbliża się do 8 mld PLN. Na koniec 2017 roku fundusze klientów osiągnęły wysokość 67 mld PLN i Grupa udzieliła ponad 47 mld PLN kredytów dla swoich klientów. Udział Banku w rynku depozytów detalicznych wynosi prawie 6%. Swoją pozycję na rynku Bank zbudował dzięki współpracy z ponad 1,6 milionem aktywnych klientów indywidualnych oraz 13 tysiącami klientów korporacyjnych. Ponad 1,1 milion z nich aktywnie korzysta z bankowości internetowej i mobilnej.

 

1,1milion
klientów korzystających z bankowości internetowej

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

 

KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową.
CYFROWOŚĆ I NOWE TECHNOLOGIE
Jesteśmy liderem bankowości cyfrowej, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia i wysokiej jakości usług.
ZDOLNOŚĆ DO WZROSTU ORGANICZNEGO
Rośniemy najszybciej wśród banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją. Ponadto w strategii 2020 wprowadziliśmy cztery nowe silniki zrównoważonego wzrostu.
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
Mamy wiodący efektywny kosztowo model, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.
ELASTYCZNOŚĆ W REAGOWANIU NA ZMIANY
Bank Millennium posiada elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.