Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, przy założeniu, że spełnione zostaną zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie wypłaty dywidendy.

Wysokie współczynniki kapitałowe Banku na koniec 2017 roku umożliwiłyby wypłatę w wysokości 75%, gdyby nie dodatkowe kryteria K1 i K2 dla banków z portfelami walutowych kredytów hipotecznych, które KNF utrzymał ogłaszając w listopadzie 2017 roku zalecenie w sprawie polityki dywidendowej banków.  Kryterium K1 odnosi się do udziału hipotek walutowych w całym portfelu kredytowym, natomiast kryterium  K2 bierze pod uwagę udział w kredytach walutowych kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008.

W związku z powyższym, Zarząd Banku przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2017 r. Jeśli propozycję tę zaakceptuje Walne Zgromadzenie, dodatni wpływ na współczynnik T1 wyniesie około 2 p.p.