Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Rok 2017 był bardzo korzystny zarówno dla polskiej gospodarki jak i dla giełdy warszawskiej. Inflacja utrzymywała się na niskim poziomie, wzrost gospodarczy przyspieszył, a złoty się umocnił względem zagranicznych walut. Takie pozytywne otoczenie makroekonomiczne wspierało polski rynek kapitałowy, w tym w szczególności akcje banków. Główny indeks WIG w skali całego roku wzrósł o 23%, indeks największych spółek WIG20 o 26%, natomiast indeks akcji banków WIG Banki urósł o 35%, szczególnie mocno w 2 połowie roku.

Akcje Banku Millennium wzrosły najbardziej wśród wszystkich banków notowanych na GPW. W ujęciu rocznym był to wzrost o 72%. Obroty akcjami Banku wzrosły w 2017 roku o 18,4% w porównaniu z 2016 rokiem.

72%
Wzrost kursu akcji w ujęciu rocznym
Wskaźniki rynkowe 29.12.2017* 30.12.2016* Zmiana (%)
r/r
Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0,00%
Średnie dzienne obroty w skali roku
(w tys. PLN)
6 765 5 716 18,4%
Cena akcji Banku (zł) 8,94 5,19 72,3%
Wartość rynkowa Banku (mln PLN) 10 845 6 296 72,3%
WIG Banki 8 482 6 263 35,4%
WIG20 2 461 1 948 26,4%
WIG30 2 825 2 243 25,9%
WIG – indeks główny 63 746 51 754 23,2%

(*) ostatni dzień notowań w  2017 r. i  2016 r.

Bank Millennium jest pierwszym polskim bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza sesja, w której uczestniczył, odbyła się 13 sierpnia 1992 r.  Debiut Banku Millennium (d. Banku Inicjatyw Gospodarczych) był zarazem debiutem całego sektora finansowego na raczkującym wówczas rynku kapitałowym. Kapitalizacja rynkowa Banku w roku debiutu osiągnęła wartość 33 mln PLN (w przeliczeniu na dzisiejsze złote). W sierpniu 2017 roku Bank Millennium obchodził 25-lecie swojej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland i Respect Index.