Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje w szczególności obejmujące:

  • Udzielone gwarancje i poręczenia.
  • Transakcje z podmiotami powiązanymi.
  • Wykaz największych postępowań toczących się przed Sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

znajdują się w Raporcie Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.