Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

W imieniu swoim i członków Zarządu serdecznie zapraszam do lektury tegorocznego Raportu.

Mamy za sobą pracowity i udany rok, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych, a co ważniejsze powtarzalnych wynikach. W 2017 roku kontynuowaliśmy wzrost organiczny i rozszerzyliśmy skalę działania. Bank wykazał znaczną poprawę rentowności biznesu i zrealizował najważniejsze cele średnioterminowej strategii na lata 2015-17 – przekroczenie liczby 1,6 miliona aktywnych klientów, prawie 6% udziału w rynku pozyskania środków od klientów detalicznych i wskaźnik koszty/dochody na poziomie 46%. Był to również rok kolejnych etapów cyfryzacji służących w równej mierze klientom, pracownikom i biznesowi.

Główne osiągnięcia:
przychody operacyjne Grupy osiągnęły wartość 2,5 mld PLN, rosnąc 2,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku
zysk netto Grupy wyniósł 681 mln PLN i w ujęciu powtarzalnym wzrósł o 31% r/r
kurs akcji Banku wzrósł o 72% osiągając najlepszy wynik wśród wszystkich banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Bank zapłacił blisko 600 mln PLN podatków i innych świadczeń publicznych

W 2017 roku utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zakresie jakości obsługi klientów niezależnie od kanału z którego korzystają. W rankingu Przyjazny Bank Newsweeka zajęliśmy miejsca na podium aż w trzech, z czterech ocenianych kategorii, w tym pierwsze miejsca w kategorii „Bank dla Kowalskiego” i „Bankowość mobilna”. Wierzymy, że zbudowaliśmy zwycięski model biznesowy w takich obszarach jak klientocentryzm, cyfryzacja i efektywność kosztowa. Są to solidne fundamenty wdrożenia nowej strategii średnioterminowej na lata 2018-2020. Zgodnie z nią za trzy lata zamierzamy znaleźć się wśród trzech najbardziej efektywnych banków w Polsce. Zakładając stabilność systemu regulacyjnego, prawnego i podatkowego chcemy zdobyć 600 tys. klientów, osiągnąć 1 mld PLN zysku netto w 2020 roku i współczynnik ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Stawiamy na dalszą digitalizację, klientocentryzm i masową personalizację.

Co istotne, ważne jest dla nas nie tylko osiągnięcie celu, lecz także sposób dotarcia na szczyt. Równolegle do działalności finansowej angażujemy się w przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i społeczne. Potwierdza to m.in. nasza wieloletnia obecność w Respect Index - indeksie spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami CSR oraz przyznanie przez magazyn „Euromoney” tytułu „Najlepszy Bank w Europie Środkowo - Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny” w 2017 roku. Wspieramy kulturę, dbamy o środowisko i zadowolenie pracowników. Budujemy innowacyjny model przywództwa spójny z wartościami i strategią Banku.

Co przed nami? Jesteśmy optymistami i „zawsze mierzymy wyżej”. Niezależnie od przyszłorocznych wyzwań (inicjatywy legislacyjne dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich, rygorystyczne wymogi kapitałowe, ograniczenia w wypłacie dywidendy, wysokie obciążenia podatkowe,  wejście w życie regulacji RODO, PSD2 i MiFID2 itd.) powinniśmy nadal działać w korzystnych warunkach makroekonomicznych, sprzyjających rozwojowi sektora bankowego. Jesteśmy pozytywnie nastawieni jeśli chodzi o dalszy rozwój biznesu i możliwość poprawy wyników w 2018 roku.

 

 

 

                                                                                                             Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

 

[GRI 102-14]