Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Informacje o wynagrodzeniach i korzyściach osób nadzorujących i zarządzających Bankiem

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (z uwzględnieniem salda  utworzonych i rozwiązanych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. zł):

Rok Wynagrodzenia
i nagrody
Korzyści RAZEM
2017 17 875,4 1 578,9 19 454,3
2016 14 679,4 1 602,8 16 282,2

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń.

W 2017 i 2016 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (dane w tys. zł):

Rok Krótkoterminowe
wynagrodzenia i korzyści
2017 1 891,6
2016 2 041,6

W 2017 i 2016 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.