Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań

W celu optymalizacja zużycia energii, wody, paliw oraz materiałów zakupionych przez Grupę Banku wprowadzono szereg rozwiązań.

Plastik

 • upowszechnienie płatności za pomocą wirtualnej karty
  w aplikacji mobilnej przyczynia się do zmniejszenia wydawanych kart plastikowych;
 • limity na zamawianie butelkowanej wody mineralnej, plastikowych kubeczków i mieszadełek (16% spadek zużycia w 2017 roku). W obiektach centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody;
 • na podstawie średniej ilości wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku.

Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie ilości zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).

System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia materiałów i wyposażenia biurowego pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.

Papier

 • ilość zamawianego papieru do wydruków transakcji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z transakcji kasowych;
 • poprzez zautomatyzowanie procesu rozliczeń bankomatów wyeliminowano konieczność drukowania dokumentów z tym związanych.

funkcjonalność, która ogranicza ilość niepotrzebnych wydruków. Dokument przechowywany jest na serwerze i drukowany dopiero po zalogowaniu pracownika do konkretnego urządzenia i uruchomieniu wydruku.

 • dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku;
 • przetwarzanie dokumentacji klientów (np.wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów;
 • Moduł finansowania handlu on-line – rozwiązanie dla klientów korporacyjnych umożliwiające przesyłanie elektronicznych zleceń i zdalną korespondencję z Bankiem.
 • materiały informacyjne (cenniki, regulaminy) nie są prezentowane na stojakach w oddziałach, lecz drukowane na wniosek klienta oraz jako element obowiązkowy umów z klientem.
 • część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku, przez co klient ma do nich bezpośredni dostęp.
 • klient, który kupuje pakiet usług bankowych podpisuje jedną skonsolidowaną umowę zamiast kilku odrębnych umów na każdy produkt. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania wyciągu skonsolidowanego zawierającego informację o wszystkich produktach posiadanych w Banku.
 • dostęp do e-administracji. Składanie wniosków urzędowych jest możliwa przez bankowość elektroniczną, co ogranicza zużycie papieru.
 • wyciągi elektroniczne – dla każdego nowego klienta zawierającego umowę na usługi i produkty bankowe, wyciąg elektroniczny ustawiany jest domyślnie. Na życzenie klienta opcja ta jest wyłączana. 82% klientów korzysta z wyciągów elektronicznych.
 • wnioskowanie o wypłaty gotówkowe może odbywać się elektronicznie.
 • dzięki platformie zakupowej goodie uruchomionej przez Bank Millennium istnieje możliwość przeglądania online ofert oraz elektronicznych gazetek
 • przenoszenie coraz większej liczby usług do kanałów elektronicznych (np. zakupu ubezpieczeń czy biletów komunikacji miejskiej) znacząco wpływa na zmniejszenie liczby dokumentów papierowych generowanych przez klientów.
 • klienci detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe i oszczędnościowe za pośrednictwem kanałów zdalnych, gdzie dokumentacja papierowa w ogóle nie występuje. Podczas takiego procesu umowa jest akceptowana H@słem SMS, a jej treść dostępna w systemie – nie trzeba więc jej drukować.
 • klienci korporacyjni są zachęcani do wnioskowania o kredyty i karty płatnicze poprzez system bankowości internetowej, gdzie cała dokumentacja przesyłana jest zdalnie. Mogą również wysyłać do Banku elektroniczne wersje dokumentów potrzebnych w procesie kredytowym.
 • ekrany z wyświetlaną treścią marketingową zamiast drukowanych plakatów;
 • jedna naklejka informacyjna na drzwi zamiast kilku;
 • trwałe oznakowanie bankomatów/wpłatomatów zamiast nietrwałych naklejek.
2017 2016 2015 2014 2013
Liczba i % użytkowników 1 685 746 (82%) 1 390 750 (75%) 1 141 113 (68%) 950 789 (62%) 779 399 (54%)

 

Energia elektryczna i woda

 • wymiana oświetlenia w zewnętrznych panelach reklamowych oddziałów z tradycyjnego świetlówkowego na energooszczędne LED;
 • ograniczenie świecenia zewnętrznych paneli reklamowych (wyłączane są o północy);
 • energooszczędne źródła światła w nowych lub modernizowanych oddziałach.
 • oświetlenie LED na klatkach i części garażu (60%);
 • rekuperacja powietrza w centralach wentylacyjnych;
 • przełączanie fancoili w tryb ekonomiczny na noc;
 • praca węzła cieplnego w trybie ekonomiczny w nocy;
 • czasowe wyłączanie oświetlenia po godzinie 18:00;
 • system zbierania i wykorzystywania wody deszczowej;
 • certyfikat BREEAM dla ekologicznego budynku.

jest procesem ciągłym. Na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane oraz wdrażane są zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji.

 • klimatyzacja jest ustawiona na temperaturę 21 stopni Celsjusza i nie działa poza godzinami pracy;
 • zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach z urządzeniami podtrzymującymi stałą dostawę energii z 21 do 18 stopni celsjusza;
 • wirtualizacja serwerów pozwala zmniejszyć liczbę fizycznych maszyn stojących w centrum komputerowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na zasilanie i chłodzenie;
 • cykliczna wymiana sprzętu komputerowego na nowszy, który pobiera mniej prądu;wprowadzono naklejki na monitory przypominające o wyłączeniu monitora komputerowego po zakończeniu pracy;
 • skrócono wieczorny czas pracy ekip sprzątających z 6 do 4 godzin, co powoduje wcześniejsze wyłączenie świateł w budynkach centrali Banku;
 • zmniejszenie zamawianej mocy energii dostarczanej do oddziałów z 25kW do 20kW.

Procesy w systemie bankowości internetowej i mobilnej projektowane są tak, aby zabierały jak najmniej czasu i wymagały minimum formalności. Umowy zawierane są poprzez podpis hasłem SMS, co wpływa na oszczędność papieru i energii (poprzez skrócenie czasu pracy z komputerem lub telefonem).

 • zainstalowanie dyfuzorów wody w toaletach i kuchenkach,
 • ustawienie minimalnego zużycia wody w spłuczkach toaletowych.

 

2017 2016 2015 2014 2013
Oddziały z oświetleniem LED 355 (100%) 369 (100%) 410 (99%) 316 (74%) 233 (53%)
Oddziały z panelami wyłączanymi o północy 307 (86%)* 312 (84%)* 363 (87%)* 377 (89%)* 395 (90%)
Energooszczędne źródła światła w oddziałach 80 (22%) 72 (19%) 49 (12%) 27 (6%) 16 (4%)

 

[GRI 302-4]

*pozostałe panele świecą się przez cały czas otwarcia galerii handlowych, w których są zlokalizowane

Paliwa

Prawie wszystkie samochody z floty Banku zostały wymienione na modele hybrydowe. Oznacza to znaczne zmniejszenie emisji spalin do środowiska. W skali roku flota będzie emitowała o ponad 500 ton CO2 mniej (zmniejszenie emisji o 20,6%) w porównaniu do stanu sprzed wymiany samochodów.

W celu minimalizowania ilości podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniu z poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje. W 2017 przeprowadzono około 700 wideokonferencji.

[GRI 302-4]