Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W Grupie Banku Millennium system do zakupu materiałów i wyposażenia biurowego jest scentralizowany. Aplikacja do składania zamówień pozwala na weryfikację zasadności zakupu każdego zamówienia. Monitoring wykonania budżetów na zakup materiałów i redukowanie ilości zamówień do poziomu dotychczasowego zużycia wpływa na ograniczenie zużycia zasobów i generowanych odpadów.

Sposób zamawiania oraz warunki konieczne do spełnienia tego, aby zakupić nowe wyposażenie i sprzęt biurowy regulowany jest wewnętrznymi instrukcjami. Każde zamówienie jest weryfikowane indywidualnie, pod kątem zasadności zakupu i obowiązujących w Banku standardów. Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami własnymi poprzez ponowne ich wykorzystanie, pozwala na ograniczenie zakupów urządzeń typu liczarki, niszczarki, chłodziarki, mikrofale, wyposażenia meblowego i akcesoriów biurowych.

[GRI 301-1]

Zużycie materiałów
(kg)
2017 Grupa 2017 Bank 2016 Bank 2015 Bank 2014 Bank 2013 Bank Zmiana 2017/2016 Przyczyny zmiany
Papier i rolki
na potrzeby operacyjne
294 393 278 998 292 255 302 991 300 750 322 822 -4,54%
  • eliminacja wydruków dzięki automatyzacji procesu rozliczeń bankomatów
  • konsolidacja umów na kilka produktów bankowych w jedną umowę 8 w 1
  • aktywna usługa wyciągów online
  • ograniczenie ilości podręczników do obsługi klienta Banku
Koperty 61 070 59 422 56 140 73 208 71 533 93 874 5,85%
  • dodatkowa wysyłka korespondencji masowej do klientów
Artykuły plastikowe 13 920 13 493 12 822 12 155 11 793 12 689 5,23%
  • utrzymany zwiększony limit na jednorazowe kubki termiczne oraz koperty bezpieczne – podniesienie jakości obsługi klienta
  • wzrost zużycia kopert bezpiecznych wynika z wymogu ochrony danych osobowych
Materiały eksploatacyjne
do urządzeń drukujących
bd 827 970 1 326 1 469 1 677 -14,72%
  • efektywne gospodarowanie zasobami własnymi oraz weryfikacja każdego zamówienia pod katem zasadności zakupu
Baterie 449 408 364 411 420 434 12,21%
  • zwiększenie ilości urządzeń, zamków szyfrowych