Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Programy społeczne realizowane przez Fundację Banku Millennium koncentrują się na trzech obszarach:

Edukacja finansowa

Finansowy Elementarz to flagowy program edukacyjny Fundacji Banku Millennium. Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez pracowników Banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów.

Program realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka, co potwierdza jego dużą wartość edukacyjną. W dwóch edycjach programu podczas prawie 600 zostało przeszkolonych prawie 15 000 dzieci z 200 przedszkoli w całej Polsce. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, gry, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki są dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach Banku. [GRI G4-FS16]

 

Edukacja kulturalna

Jednym z głównych celów Fundacji Banku Millennium jest propagowanie wiedzy o sztuce i sposobach inwestowania w sztukę oraz promocja dorobku młodych polskich artystów. Od kilku lat Fundacja Banku Millennium jest partnerem rankingu młodych polskich artystów oraz wystawy ich prac – Kompas Młodej Sztuki. Podstawową rolą Kompasu oprócz edukacji jest działanie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce. Kolekcjonerzy, artyści, właściciele galerii i domów aukcyjnych oraz inwestorzy traktują ranking jako źródło cennych informacji o pozycji młodych artystów. Fundacja jest również fundatorem nagrody dla laureata rankingu. Wyniki Kompasu Młodej Sztuki są corocznie ogłaszane w dzienniku „Rzeczpospolita” i towarzyszą im artykuły edukacyjne na temat sztuki współczesnej, co pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Wolontariat pracowniczy

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników Banku. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej. Program realizowany jest od 2016 roku i łącznie wzięło w nim udział 312 wolontariuszy (pracowników Banku, ich rodzin i znajomych) realizując 11 projektów na rzecz szkół, placówek opiekuńczych, dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska.

 

Projekty w konkursie grantowym Fundacji Banku Millennium w latach 2016-2017
312
Liczba wolontariuszy
3 735
Liczba beneficjentów
709
Godziny poświęcone na realizację projektu