Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W 2017 zatrudnienie w Grupie Banku Millennium utrzymywało się na prawie niezmienionym poziomie jak w 2016 roku. W większości przypadków pracownicy zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę (99%). Wskaźnik fluktuacji wynosi 4% i wzrósł o 1% w porównaniu z rokiem 2016. Większość zatrudnionych pracowników to kobiety (68%), a średnia wieku pracownika to 37 lat.

Mężczyźni   Mężczyźni
suma
Kobiety   Kobiety
suma
Suma
końcowa
Grupa Banku Millennium < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  1 894 < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  4 051  5 945
440 1 273 181 804 2 786 461

 

  Mężczyźni   Mężczyźni
suma
Kobiety   Kobiety
suma
Suma
końcowa
Bank Millennium < 30 lat 30-50 lat > 50 lat   1 716 < 30 lat 30-50 lat > 50 lat   3 795   5 511
432 1 141 143 767 2 603 425

 

[GRI 102-8]

Rodzaj umowy 2017
Mężczyźni Kobiety Razem
Zlecenie 0,6% 0,7% 1,2%
Umowa o pracę 31,5% 67,3% 98,8%
Razem 32,0% 68,0% 100,0%
2017
Mężczyźni Kobiety Razem
Na czas nieokreślony 25,2% 56,1% 81,4%
Na czas określony 6,6% 12,0% 18,6%
Razem 31,9% 68,1% 100,0%
Rodzaj umowy 2017
Mężczyźni Kobiety Razem
Zlecenie 0,4% 0,4% 0,9%
Umowa o pracę 30,9% 68,3% 99,1%
Razem 31,3% 68,7% 100,0%
2017
Mężczyźni Kobiety Razem
Na czas nieokreślony 24,2% 56,5% 80,6%
Na czas określony 7,0% 12,4% 19,4%
Razem 31,1% 68,9% 100,0%

 

[GRI 102-8]

Mężczyźni Mężczyźni
suma
Kobiety Kobiety
suma
Suma
końcowa
Grupa Banku
Millennium
< 30 lat 30-50 lat > 50 lat  503 < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  741  1 244
263 235 5 422 299 20
Mężczyźni Mężczyźni
suma
Kobiety Kobiety
suma
Suma
końcowa
Bank Millennium < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  486 < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  707  1 193
258 223 5 406 281 20

 

[GRI 401-1]

Mężczyźni Mężczyźni
suma
Kobiety Kobiety
suma
Suma
końcowa
Grupa Banku
Millennium
< 30 lat 30-50 lat > 50 lat  4% < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  3%  4%
8% 3% 1% 7% 2% 2%
Mężczyźni Mężczyźni
suma
Kobiety Kobiety
suma
Suma
końcowa
 Bank Millennium < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  5% < 30 lat 30-50 lat > 50 lat  3%  4%
8% 4% 1% 7% 2% 2%

 

[GRI 401-1]

 Grupa Banku Millennium 2017
Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba pracowników zatrudnionych lokalnie 97% 99% 99%
Liczba Członków Zarządu i wyższych kierowników zatrudnionych lokalnie 88% 95% 90%
 Bank Millennium  2017  
Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba pracowników zatrudnionych lokalnie 97% 99% 99%
Liczba Członków Zarządu i wyższych kierowników zatrudnionych lokalnie 85% 95% 88%

*z polskim obywatelstwem i pracujący w Polsce

 

[GRI 202-2]

2017
Mężczyźni Kobiety Razem
Zarząd 83,3% 16,7% 0,1%
Wyższa kadra zarządzająca 72,0% 28,0% 1,3%
Kadra zarządzająca 37,6% 62,4% 14,1%
Pracownicy sprzedaży 25,3% 74,7% 54,7%
Pracownicy techniczni 39,9% 60,1% 22,5%
Pozostali pracownicy 37,7% 62,3% 7,3%
Razem 31,9% 68,1% 100,0%

 

[GRI 405-1]

2017
Mężczyźni Kobiety Razem
Zarząd 83,3% 16,7% 0,1%
Wyższa kadra zarządzająca 70,0% 30,0% 1,1%
Kadra zarządzająca 36,8% 63,2% 14,1%
Pracownicy sprzedaży 24,8% 75,2% 57,8%
Pracownicy techniczni 39,4% 60,6% 21,1%
Pozostali pracownicy 42,3% 57,7% 5,8%
Razem 31,1% 68,9% 100,0%

 

[GRI 405-1]

Grupa Banku Millennium 2017
Mężczyźni Kobiety Razem
<30 7,4% 13,5% 20,9%
[30-50] 21,4% 46,9% 68,3%
≥50 3,0% 7,8% 10,8%
Razem 31,9% 68,1% 100,0%
Średni wiek pracownika 36,7 37,4 37,2
Bank Millennium 2017
Mężczyźni Kobiety Razem
<30 7,8% 13,9% 21,8%
[30-50] 20,7% 47,2% 67,9%
≥50 2,6% 7,7% 10,3%
Razem 31,1% 68,9% 100,0%
Średni wiek pracownika 36,1 37,3 36,9

 

[GRI 405-1]