Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są takie same świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat). Wysokość i zakres świadczeń jest uzależniona od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Prywatna opieka medyczna oferowana jest pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu, a jej zakres jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska.

 

Działalność socjalną w Banku reguluje „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. Zgodnie z Regulaminem, Bank realizuje poniższe inicjatywy:

  • udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w postaci pożyczek mieszkaniowych,
  • działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną,
  • organizowanie imprez i spotkań grupowych,
  • pomoc rzeczową lub pieniężną,
  • pomoc finansową udzielaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej (bezzwrotne zapomogi pieniężne).

 

Spółki korzystają z oferty świadczeń socjalnych oferowanych przez Bank, ale finansują je z własnych Funduszy Świadczeń Socjalnych. [GRI 401-2]

Bank Millennium od 2006 roku kontynuuje współpracę z centrum medycznym ENEL-MED. Program prywatnej opieki medycznej umożliwia wszystkim pracownikom w równym stopniu dostęp do podstawowych i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. Dodatkowo w siedzibie Banku w Warszawie funkcjonuje gabinet medyczny ENEL-MED świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej.

Bank Millennium w ramach umowy medycznej wynegocjował również preferencyjne stawki pakietów medycznych dla współmałżonków pracowników, ich partnerów życiowych oraz dzieci do 26 roku życia, dla pracowników przechodzących na emeryturę i dla rodziców pracowników w ramach programu Senior.

 

2017 Grupa 2017 Bank 2016 Bank 2015 Bank 2014 Bank 2013 Bank
Liczba partnerów medycznych 1 628 1 628 1 423 1 099 1 300 800
Liczba miast z opieką medyczną 457 457 413 408 410 375
Pracownicy objęci prywatną opieką medyczną* 99% 99% 99% 99% 99% 99%

* ze świadczeń nie korzystają pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz zatrudnieni na mniej niż ½ etatu.

Corocznie w okresie jesiennym, przy współudziale partnerów medycznych, przeprowadzana jest ogólnopolska akcja szczepień przeciwko grypie. Szczepienia są organizowane zarówno w centrali Banku w Warszawie i Gdańsku, jak i bezpośrednio w placówkach medycznych w pozostałych miastach Polski.

W Banku Millennium realizowany jest program Millennium Active Zone, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej wśród pracowników i rozwijanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W ramach programu pracownicy uczestniczyli w drużynowych biegach sportowych: Biegu Firmowym w Warszawie i Wrocławiu, The Color Run w Poznaniu, Gdyni, Dąbrowie Górniczej i Warszawie, Runmageddon oraz charytatywnym Biegu Mikołajów – jednocześnie w 5 miastach.

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są dwa rodzaje świadczeń sportowo-rekreacyjnych: Karnet MultiSport, który upoważnia do nielimitowanego dostępu do obiektów sportowych w całej Polsce lub bilety do kina. Pracownik raz na pół roku dokonuje wyboru określonej formy zajęć zgodnie ze swoimi preferencjami.

MilleKlub propaguje wśród pracowników różnego typu inicjatywy realizowane w formie projektów sportowych, turystycznych, kulturalnych czy artystycznych. Klub umożliwia rozwijanie swoich pasji z możliwością otrzymania 50% dofinansowania kosztów zrealizowanego projektu. Dodatkowo, w ramach projektów Kids można zgłaszać projekty kulturalne i sportowe promujące rodzinne spędzanie czasu.

Grupa Banku Millennium* 2017 2016 2015 2014 2013
Liczba i % Pracowników, którzy skorzystali
z dofinansowania Milleklub
1 893 (32%) 2 113 (35%) 1 535 (26%) 2 031 (33%) 2 746 (46%)
Kwota dofinansowania (zł) 242 000 282 101 260 000 239 000 276 399

*brak danych wyłącznie dla Banku Millennium

Bank i Spółki w ramach pomocy socjalnej oferują zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej oraz niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

Przyznane świadczenia dla pracowników
2017 Grupa 2017 Bank 2016 Bank 2015 Bank 2014 Bank 2013 Bank
Zapomogi (zł)  564 242  502 000 456 600 561 000 415 000 369 976
Liczba pracowników, którzy dostali zapomogi  159  144 164 163 158 139
Pożyczki na cele mieszkaniowe (zł)  1 171 503  937 503 955 645 1 547 795 1 348 712 1 413 831
Liczba pracowników, którzy dostali pożyczki  83  73 90 117 117 125

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb.

 

2017 Bank 2017
Grupa
2016 Grupa 2015 Grupa 2014 Grupa 2013 Grupa
Liczba i % pracowników, którzy skorzystali z oferty 3 034 (55%) 3 207 (54%) 3 344 (56%) 3 437 (57%) 3 239 (52%) 3 156
(53%)