Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

[GRI 404-2]

Większość ofert pracy w Grupie Banku jest kierowanych zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych kandydatów. Pracownik, który chciałby rozwijać swoje umiejętności w innym obszarze niż dotychczas może zgłosić chęć rotacji wewnętrznej.

W sieci oddziałów 85% rekrutacji na stanowiska kierownicze jest obsadzanych przez wewnętrznych kandydatów.

Stałą praktyką jest również przypisywanie pracowników do międzydepartamentowych projektów inicjowanych i nadzorowanych przez Zarząd Banku. Daje to możliwość zarówno dzielenia się swoją wiedzą jak
i zdobycia dodatkowych umiejętności.

 

Rekrutacje wewnętrzne
2017
Bank
2017
Grupa
2016
Grupa
2015
Grupa
2014
Grupa
2013
Grupa
Liczba pracowników zrekrutowanych wewnętrznie 141 141 112 98 72 121

W Banku Millennium prowadzonych jest kilka inicjatyw, w których nagradzani są pracownicy wyróżniający się ponadprzeciętnym zaangażowaniem:

  • Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. W 2017 roku 40 pracowników zostało wyróżnionych za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych.
  • Wybrani menadżerowie uczestniczą w programie rozwoju umiejętności przywódczych M#leaders.
  • Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe. W 2017 nagrodzono 8 pracowników Banku oraz pracowników zaangażowanych w tworzenie platformy goodie.
  • W Grupie rozwijane są programy, których celem jest zwiększenie wiedzy i specjalizacji pracowników zarówno w obszarach sprzedaży jak i wsparcia. Pracownicy osiągający najlepsze rezultaty są nagradzani certyfikatami.

Pracownicy Banku Millennium co roku mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych, e-learningowych oraz konferencjach i kongresach. Część tematów szkoleń jest realizowana wspólnie dla całej Grupy Banku. Są to np. szkolenia wynikające z regulacji wspólnych dla wszystkich podmiotów (BHP, ochrona danych, bezpieczeństwo informacji). Departament Kadr koordynuje również programy menedżerskie realizowane w całej grupie, takie jak M#leaders. W niektórych obszarach prowadzone są też wspólne inicjatywy ze Spółkami, np. Millennium Leasing uczestniczy w części programów przewidzianych dla bankowości korporacyjnej. Część pojedynczych szkoleń realizowanych jest niezależnie przez Spółki.

 

Liczba tematów szkoleń
Bank Millennium 2017
stacjonarne e-learningowe Razem
szkolenia 293 395 688
Grupa Banku Millennium 2017
stacjonarne e-learningowe Razem
szkolenia 293 402 695

Najważniejsze aktywności szkoleniowe realizowane w 2017 roku obejmowały:

  • szkolenia wstępne dla nowych pracowników,
  • warsztaty dotyczące jakości obsługi klientów,
  • warsztaty na temat rozpoznawania potrzeb klientów,
  • liczne szkolenia e-learningowe dotyczące głównie nowych produktów, zmian w produktach, procedurach czy bankowych aplikacjach,
  • szkolenia i egzaminy zawodowe wynikające z wdrożenia nowych regulacji nadzorczych.

Doradcy Prestige byli szkoleni m.in. z zakresu rynków finansowych i inwestowania oraz produktów Banku. Program zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym potwierdzającym umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

W obszarze bankowości przedsiębiorstw kontynuowany był program szkoleniowy mający na celu podniesienie umiejętności doradców w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku oparty o doskonałą znajomość produktów, umiejętność analizy potrzeb klientów i strukturyzowania transakcji, zdolności negocjacyjne i umiejętności skutecznego finalizowania transakcji. Program składa się z serii produktowych kursów e-learningowych, warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez firmy zewnętrzne oraz egzaminów z wiedzy.

Ponadto wszyscy doradcy bankowości przedsiębiorstw brali udział w szkoleniach mających na celu poprawę skuteczności sprzedażowej opartej o budowanie trwałych relacji z klientami oraz wprowadzających w techniki regeneracyjne oraz radzenia sobie ze stresem.

W Banku kontynuowany jest program M#leadersskierowany do kierowników i dyrektorów Banku, ma na celu wzmocnienie kompetencji przywódczych. Program składa się z krótkich sesji warsztatowych, realizowanych w małych grupach i stanowiących połączenie warsztatu, studium przypadku, coachingu grupowego oraz burzy mózgów.

Uczestnicy uczą się sprawdzonych i skutecznych praktyk z obszaru przywództwa, zarządzania, komunikacji, pracy zespołowej oraz inspiracji, mobilizując się wzajemnie do stosowania zdobywanej wiedzy w praktyce.

 

 

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko [GRI 404-1]

 

 2017 Bank Millennium Mężczyźni Kobiety  Razem
Wyższa kadra zarządzająca 21  19 20
Kadra zarządzająca 33  39 37
Pracownicy sprzedaży 69  62 64
Pozostali pracownicy 9  6 7
Ogółem 44  47 46
 2017 Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety  Razem
Wyższa kadra zarządzająca 20  19 20
Kadra zarządzająca 31  38 35
Pracownicy sprzedaży 67  61 63
Pozostali pracownicy 8  6 7
Ogółem 41  45 44