Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank Millennium odpowiada na potrzeby pracowników w wielu obszarach. Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym oraz imprezach z cyklu Millennium Active Zone promujących zdrowy styl życia. Wspiera również rozwój pasji pracowników poprzez dofinansowanie w ramach MilleKlubu projektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

 

„Rodzice na TAK” to program adresowany do rodziców i ich dzieci. Jego celem jest promowanie utrzymania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym pracowników, rozpowszechnianie wiedzy w zakresie praw rodziców i zagwarantowanie ich powszechnego respektowania przez wszystkich pracowników Banku.

W ramach programu pracownicy i ich rodziny zapraszani są do udziału w konkursach oraz dofinansowanych przez Bank wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu.

[GRI 401-3]

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2017 Razem 2016 Razem 2015 Razem 2014 Razem 2013 Razem 2012
Pracownicy upoważnieni do urlopu 4 597 601 615 649 619 478 509
Skorzystali z urlopu 3 287 290 338 328 349 319 377
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 2 261 263 312 291 326 288 334
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 1 278 279 244 258 313 264 290
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 67% 91% 91% 92% 89% 93% 90% 89%
Odsetek zatrzymanych w Grupie pracowników, którzy powrócili z urlopu 100% 89% 89% 84% 89% 96% 92% 87%
Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2017
Pracownicy upoważnieni do urlopu 3 571 574
Skorzystali z urlopu 2 279 281
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 1 254 255
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 1 261 262
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 50% 91% 91%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników,
którzy powrócili z urlopu
100% 89% 89%

W Grupie Banku Millennium pracowników obowiązuje jeden z następujących systemów czasu pracy: stały (podstawowy), zmianowy, zadaniowy lub równoważony. Dobór systemu jest uzależniony od rodzaju, organizacji i miejsca wykonywania pracy oraz od wymogów biznesowych w konkretnym obszarze.

Na wniosek pracownika, przełożony może ustalić mu indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach obejmującego go systemu czasu pracy. W ramach indywidualnych ustaleń możliwe jest też zdalne świadczenie pracy. O ile umożliwiają to warunki działalności prowadzonej przez Grupę w danym obszarze, pracownicy mogą pracować w niepełnym wymiarze etatu. Z takiego rozwiązania korzysta także wielu pracowników posiadających uprawnienia rodzicielskie.

Pracownicy Grupy Banku corocznie uczestniczą w biegach charytatywnych, w których udział jest dofinansowany przez Bank. Corocznie od 5 lat odbywa się również Aukcja Dobroczynna. Podczas aukcji pracownicy mogą zakupić rękodzieło stworzone przez ich koleżanki i kolegów z pracy.

Zebrana podczas aukcji kwota, po podwojeniu przez Bank, zostaje przekazana na leczenie niepełnosprawnych dzieci pracowników Banku. W 2017 roku do aukcji zgłoszono ponad 500 przedmiotów, które zostały zlicytowane na łączną kwotę ponad 35 tys. zł. Po podwojeniu tej sumy przez Bank, mali beneficjenci zostali wsparci kwotą ponad 70 tys zł.

 

Pracownicy mają możliwość realizowania własnych akcji wolontariackich w ramach programu Millantrop. Program prowadzony jest przez Fundację Banku Millennium, która w drodze konkursu przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników Banku. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej. Program realizowany jest od 2016 roku i łącznie wzięło w nim udział 312 wolontariuszy (pracowników Banku, ich rodzin i znajomych) realizując 11 projektów na rzecz szkół, placówek opiekuńczych, dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska.