Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wszyscy Pracownicy Banku, z wyłączeniem tych, którzy przebywają na długookresowych zwolnieniach i urlopach, podlegają okresowym ocenom pracy. [GRI 404-3]

Zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania oceny pracowników w Banku Millennium S.A.” ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów.

 Okres oraz kryteria oceny Pracownika są dostosowane do jego charakteru pracy i odnoszą się do ważnych w codziennej pracy postaw.

Oceniana jest współpraca, zaangażowanie, jakość, efektywność oraz umiejętności menadżerskie. Oprócz kryteriów związanych z efektywnością i jakością oceniający uwzględniają postawę pracownika wobec ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie rzetelnego raportowania o zagrożeniach. System oceny pozwala zarówno na porównywanie efektów pracy pomiędzy pracownikami jak również osiągania postawionych celów. Kilkuetapowy proces ewaluacji sprzyja transparentności oraz wyważeniu oceny danego pracownika.

W przypadku sił sprzedaży coraz większą uwagę skupia się na budowaniu długookresowych i stabilnych relacji z klientami oraz na dbałość o jakość portfela kredytowego.

Okresowe oceny pracowników mogą być podstawą do opracowywania opinii o pracowniku, promocji, rotacji między jednostkami organizacyjnymi, zmiany zakresu zadań i odpowiedzialności, przygotowywania indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz szkoleń, decyzji o zmianie warunków zatrudnienia
i kontynuacji zatrudnienia. Ocena jakości pracy stanowi również jeden z podstawowych elementów określania wysokości premii przyznawanej okresowo pracownikom.

Awanse stanowiskowe 2017*

 

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 6% 5% 5%
Kadra zarządzająca 14% 12% 13%
Pracownicy sprzedaży 24% 19% 20%
Pracownicy techniczni 12% 15% 14%
Inni 16% 15% 16%
Razem 18% 17% 17%
 Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 7% 6% 7%
Kadra zarządzająca 15% 13% 14%
Pracownicy sprzedaży 24% 19% 20%
Pracownicy techniczni 14% 16% 15%
Inni 19% 20% 19%
Razem 19% 18% 18%

* % pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans