Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W Banku nie funkcjonują związki zawodowe, ani układy zbiorowe pracy. [GRI 102-41]

Dialog z pracownikami prowadzony jest środkami komunikacji wewnętrznej. Za pośrednictwem Intranetu, Pracownicy powiadomieni są o uprawnieniu do wyboru Rady Pracowników Banku.

Istotnym elementem komunikacji jest portal Świat Millennium. Służy on zarówno informowaniu pracowników o najistotniejszych zagadnieniach dotyczących Banku, jak również umożliwia prezentowanie poglądów i komentarzy pracowników.

Dodatkowo Departament Kadr prowadzi stronę intranetową Strefa HR, na której regularnie umieszczane są wszystkie interesujące pracowników zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych. Każdy z pracowników ma dostęp do swoich indywidualnych informacji kadrowych za pomocą systemu intranetowego Milliludzie. Gdyby informacje te okazały się niewystarczające pracownik może także skierować bezpośrednie zapytanie do Departamentu Kadr za pomocą systemu obsługi pracowników HR Service lub porozmawiać z dedykowanym do jego obsługi pracownikiem Departamentu Kadr – opiekunem kadrowym.

Wymiana informacji i poglądów z pracownikami odbywa się także za pomocą forum dyskusyjnego Milleforum. Pracownicy mają możliwość zadawania pytań dotyczących nie tylko oferowanych produktów, ale różnych rozwiązań stosowanych w Banku. Na forum Pracownicy zadają pytania ekspertom z danego obszaru oraz wymieniają się opiniami dotyczącymi różnych rozwiązań stosowanych w Banku np. systemu premiowego, czasu pracy, świadczeń socjalnych.