Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Produkty i usługi odpowiedzialne społecznie

Bank Millennium i Spółki Banku posiadają w swojej ofercie produkty i usługi umożliwiające poprawę warunków życia klientów, ułatwiające zarządzanie finansami i oszczędzanie, wspierające rozwój innowacyjności i ochronę środowiska.

Klienci indywidalni

Bank Millennium ma w swojej ofercie rachunki, które w łatwy sposób mogą być bezpłatne. Przykładem jest Konto 360°, które przy spełnieniu dwóch prostych warunków może być darmowe. Możliwość ta dostępna jest także dla klientów mających mniejsze dochody, w tym również tych, którzy otrzymują wynagrodzenie minimalne. Pierwszym z warunków jest suma wpływów na rachunek, w tym zasiłków oraz wpłat gotówkowych, w danym miesiącu na kwotę minimum 1000 zł.

Drugim warunkiem jest minimum jedna płatność kartą wydaną do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Powyższe warunki są proste i niewygórowane, a zatem opcja bezpłatnego konta jest dostępna również dla mniej zamożnych grup klientów.

W tej ofercie nie tylko rachunek jest bezpłatny, ale również wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Jest to duże ułatwienie także dla osób starszych lub niepełnosprawnych, mających najbliżej swojego miejsca zamieszkania bankomaty inne niż Banku Millennium.

Bank Millennium przeprowadził również pilotażową edycję programu rekomendacyjno-charytatywnego „Lubię to pomagam”, skierowanego do pracowników Banku, w ramach którego Bank za każde polecenie jego usług przekazywał określoną kwotę na potrzebujące dzieci pracowników.

 

WWF Millennium MasterCard to karta kredytowa wspierająca ochronę środowiska naturalnego. Bank Millennium przekazuje na konto WWF Polska, krajowego oddziału największej międzynarodowej fundacji zajmującej się ochroną przyrody, połowę opłaty miesięcznej za obsługę karty oraz określony procent od transakcji dokonanych kartą. Dodatkowo karta wykonana jest z przyjaznego dla środowiska poliestru PETG, który ulega utylizacji.

2017 2016 2015 2014
Liczba kart WWF w portfolio 1 306 1 515 1 396 1 583

 

Karta Millennium MasterCard Prepaid umożliwia edukację finansową dzieci od 13 roku życia oraz naukę rozsądnego wydawania pieniędzy.

Karta może być wielokrotnie doładowywana przez rodzinę i znajomych. Można nią dokonywać transakcji do wysokości wpłaconych środków. Razem z kartą jej użytkownik otrzymuje dostęp do systemu bankowości internetowej – w ten sposób może sam sprawdzać swoje wydatki. Również rodzic po zalogowaniu na swoje konto może zobaczyć, jak dziecko gospodaruje powierzonymi mu pieniędzmi.

2017 2016 2015 2014
Liczba kart prepaid w portfolio 18 051 13 390 10 430 8 214

 

Bank Millennium oferuje kredyty hipoteczne udzielane w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Kredyt MDM przeznaczony jest dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie lub dom – wymogi te nie dotyczą osób wychowujących co najmniej troje dzieci. Bank oferował młodym Polakom uzyskanie kredytu w programie MDM w ramach promocji „0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego”, dzięki czemu koszty udzielenia takiego kredytu uległy znaczącemu zmniejszeniu.

Klienci Banku mają do dyspozycji szereg usług, które ułatwiają im zarządzanie domowym budżetem bez konieczności niepotrzebnego zadłużania się, czy też wspierają oszczędzanie:

  • Na stronie Banku dostępne są narzędzia pomagające klientowi dokonać wyboru odpowiedniego dla niego produktu, np. porównywarka lokat, czy też parametrów produktu, np. kalkulator pożyczki gotówkowej.
  • W lepszym zarządzaniu finansami pomaga Menadżer Finansów dostępny w ramach bankowości internetowej i mobilnej. Na podstawie historii transakcji z poprzednich miesięcy użytkownicy mogą stworzyć swój własny Plan Oszczędzania.
  • W aplikacji mobilnej Banku klienci mają możliwość podglądu funduszy inwestycyjnych, planów regularnego oszczędzania oraz inwestycji i ubezpieczeń.
  • W bankowości internetowej lub aplikacji klienci mogą samodzielnie rozłożyć na raty wybrane transakcje kartą kredytową lub wykorzystanego limitu karty.
  • W aplikacji i bankowości internetowej można zakupić ubezpieczenie turystyczne lub pojazdu. Klient może wybrać ofertę, która najbardziej odpowiada jego potrzebom oraz zasobności portfela. Na podstawie wprowadzonych danych system przedstawia klientowi najkorzystniejsze pakiety z możliwością rozszerzenia o dodatkowy zakres.

Klienci linii Prestige i Bankowości Prywatnej

Bank Millennium posiada w ofercie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne SRI (Socially Responsible Investing):

 

Fundusz Opis
BlackRock GF New Energy Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze produkcji energii ze źródeł alternatywnych oraz sektorze technologii energetycznych.
BlackRock GF World Healthscience Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.
UniAkcje Biopharma Inwestuje głównie w akcje spółek z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego.
PZU Energia Medycyna Ekologia Koncentruje się na spółkach, które prowadzą działalność związaną z energetyką, ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego.

 

Klienci Korporacyjni

W ofercie Banku dla klientów korporacyjnych znajdują się produkty finansujące inwestycje prośrodowiskowe oraz innowacyjną działalność przedsiębiorstw.

W ramach obowiązującej polityki branżowej, Bank wyróżnia branże wysokiego ryzyka. Jednym z kryteriów zakwalifikowania danej branży do tej kategorii jest niekorzystna perspektywa rozwoju, wynikająca m.in. z zagrożeń środowiskowych. W Banku obowiązują limity zaangażowania dla klientów z poszczególnych kategorii, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny.

Bank Millennium wprowadził do regulaminu kredytowania dla klientów Bankowości Korporacyjnej zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich klientów wymogów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. Dzięki temu wszystkie przedsięwzięcia kredytowane przez Bank i wszystkie produkty kredytowe zostały również objęte tymi wymogami. [GRI G4 FS1, G4 DMA]

W regulaminie zawarte są ograniczenia dotyczące finansowania działań szkodliwych społecznie – wskazanych na Liście Włączeń Środowiskowych EBOiR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Wprowadzone ograniczenia zobowiązują wszystkich kredytobiorców do niewykorzystywania środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcia związane przede wszystkim z pracą przymusową oraz wszelką dyskryminacją w pracy oraz produkcją i handlem różnymi środkami powszechnie uznanymi za substancje niebezpieczne oraz szkodliwe dla środowiska. Ponadto kredytobiorcy zobowiązani są do prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i innych regulacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak również zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W ramach „Ogólnych Warunków Umowy Leasingu” klienci zgadzają się przestrzegać zapisów dotyczących finansowania produktów z uwzględnieniem czynników społecznych i środowiskowych. Klient jest również zobowiązany, wykorzystując przedmiot leasingu w prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzić ją zgodnie ze wszystkimi stosownymi ustawami, normami i innymi wymogami regulacyjnymi na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku klientów indywidualnych, kredyty udzielane na każdą z inwestycji weryfikowane są przez Bank pod kątem posiadania przez inwestora/kredytobiorcę odpowiednich decyzji środowiskowych pozwalających na jej realizację, tj. pozwalających na budowę domu/bloku itp. [GRI G4 FS5]

Klienci korporacyjni Banku Millennium mogą skorzystać z oferty produktów finansujących przedsięwzięcia prośrodowiskowe i społeczne. Dodatkowo dla firm, które mają innowacyjny potencjał, Bank przygotował atrakcyjne rozwiązania finansowania. Wspierają one polskie firmy z sektora MŚP w konkurencyjnych zmaganiach z firmami europejskimi.

Millennium Leasing, po zakończeniu I Edycji Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF, kontynuuje oferowanie klientom produktu Leasing Eko Energia z możliwością uzyskania do 5% premii inwestycyjnej na zakończenie umowy leasingu. Premia nie jest dofinansowana z żadnego programu wsparcia, klient otrzymuje ją od Millennium Leasing. W nowej edycji możliwe jest zakwalifikowanie wszystkich rodzajów nowych maszyn i urządzeń, akceptowanych przez Millennium Leasing.

Tak szeroki zakres dostępności powoduje, iż w ramach Leasing Eko Energia będzie możliwe zakwalifikowanie wszystkich rodzajów nowych maszyn i urządzeń z wyłączeniem środków transportu oraz nieruchomości.

Kredyt na Innowacje Technologiczne, realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach środków unijnych, umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji w formie premii technologicznej. Premia przeznaczana jest przez BGK na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank. Kwota premii może osiągnąć 6 mln zł i wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz do 60% dla średnich przedsiębiorstw, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Kredyt na Innowacje Technologiczne jest dedykowany dla przedsiębiorstw, które spełniają kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i przeznaczony jest na wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco lepszych od dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług. Przy ocenie wniosków kredytowych istotnym kryterium jest pozytywny wpływ projektu na realizację zasad zrównoważonego rozwoju.

Od kilku lat Bank Millennium we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w ogólnopolskim programie gwarancji de minimis. Przedsiębiorca należący do sektora MŚP może skorzystać z gwarancji de minimis na zabezpieczenie kredytu w PLN. Zalety programu to wysoka wartość gwarancji, do 60% wartości kredytu i do 3,5 mln zł, oraz okres finansowania – do 24 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.

Sprawiają one, że program cieszy się dużym zainteresowaniem klientów.

Gwarancje POIR to program gwarancyjny realizowany wspólnie z BGK, który ma wspierać innowacyjność. Jest on skierowany do innowacyjnych firm lub firm, które realizują innowacyjne przedsięwzięcia inwestycyjne. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój udzielane są gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów inwestycyjnych nawet do 80% kredytu do 2,5 mln EUR. Okres obowiązywania gwarancji może sięgać nawet 20 lat. [GRI 203-1]

 

Wartość produktów odpowiedzialnych społecznie [GRI G4 FS7, G4 FS8]
Wartość portfela produktów
(w mln zł)
Liczba produktów w portfelu
Kredyt na Innowacje Technologiczne 88,4 17
Leasing Eko Energia 55,1 609