Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Dogodny dostęp do usług finansowych

Oprócz tradycyjnych sposobów kontaktu z Bankiem (oddział, infolinia), klienci mają do wyboru wiele zdalnych metod komunikacji, np. wysyłanie wiadomości czy czat za pośrednictwem strony internetowej lub bankowości internetowej i mobilnej. Bank usprawnia działanie dostępnych kanałów komunikacji zgodnie z ideą wielokanałowości, tak aby zapewnić klientowi płynne przejście między nimi oraz spójny kontakt z Bankiem niezależnie od wybranej formy. Stale zwiększana jest również dostępność usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

napisane są prostym i zrozumiałym językiem, mogą być odczytywane przez czytniki tekstu. Użytkownik z dysfunkcją wzroku może korzystać ze strony internetowej posługując się klawiaturą – mysz nie jest potrzebna do nawigacji. Dodatkowo, strona wyposażona jest w możliwość powiększania tekstu i przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu. Do aplikacji mobilnej można logować się odciskiem palca. W ten sam sposób można zatwierdzać transakcje w Internecie kartą z zabezpieczeniem 3D Secure. Aplikacja jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących dzięki kompatybilności z usługami ułatwień dostępu poprzez prezentowanie informacji przy użyciu mowy (Android – Google TalkBack, iOS – VoiceOver).

osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, dzięki czemu nie muszą sięgać zbyt wysoko. Klawisze numeryczne znajdujące się na klawiaturze bankomatu ułatwiają korzystanie z urządzeń również osobom z niepełnosprawnością wzroku. Po podłączeniu słuchawek można wprowadzać na nich dyspozycje na podstawie komunikatów głosowych. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać ze specjalnego, czarno-białego trybu ekranu, co podnosi poziom kontrastu i czytelność wyświetlanych komunikatów.

w których występują bariery architektoniczne – ponad 90% oddziałów Banku jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich – dostępne są w ponad 100 oddziałach.

klienci korzystający z infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu.

osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać, mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki i – na wyraźne życzenie klienta – także w obecności świadka, będącego osobą zaufaną klienta. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi klienta, który nie pisze, złożenie przez klienta podpisu za pomocą tuszowego odcisku palca.

szczegółowe wytyczne obowiązujące pracowników wszystkich placówek Banku.

[GRI 103-1, 103-2, 103-3, G4 DMA, G4 FS13, G4 FS14]

Przedstawiciele Banku uczestnicząc w pracach Komitetu Związku Banków Polskich przygotowali zaktualizowaną wersję „Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki”.  [GRI 102-12]

 

Dostępność usług
2017 2016 2015 2014 2013
Liczba placówek 355 369 413 423 439
% placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 91% 90% 89% 89% 88%
Liczba bankomatów 483 490 519 539 555
% bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 100% 100% 100% 100% 89%