Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank w 2018 r. wdroży nową Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku Millennium S.A., która została dostosowana do wymagań Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (MIFID II/MIFIR). Zgodnie z jej treścią Bank wdrożył skuteczne procedury oraz środki, które zapobiegają powstaniu konfliktów interesów, takie jak zasady regulujące: zawieranie transakcji na rachunek własny osób zaangażowanych bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z Bankiem stosunkiem kontroli; przepływ informacji poufnych oraz ograniczenia dotyczące zawierania transakcji osobistych przez pracowników Banku; politykę wynagrodzeń (zapewnienie, aby wynagrodzenie pracowników Grupy nie stanowiło zachęty do przedkładania interesu własnego nad interes klienta).

 

Za właściwe zarządzanie konfliktem interesów i nadzór nad nim odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Departament Zapewnienia Zgodności, w cyklach co najmniej rocznych, przekazuje Zarządowi Banku raport na temat zarządzania konfliktami interesów, w tym informację o wszystkich zidentyfikowanych konfliktach interesów.

Niektóre Spółki, oprócz regulacji wspólnych dla Grupy Banku, przestrzegają specyficznych regulacji, np. Millennium Dom Maklerski posiada „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.” oraz „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.” [GRI 102-25]