Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank Millennium jest pierwszym polskim bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza sesja, w której uczestniczył, odbyła się 13 sierpnia 1992 r., czyli 25 lat temu. Debiut Banku Millennium (d. Banku Inicjatyw Gospodarczych) był zarazem debiutem całego sektora finansowego na raczkującym wówczas rynku kapitałowym. Aktualnie Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG Banki, WIG30, mWIG40, WIG Poland i RESPECT Index.

 

Rzetelna i szybka informacja dla inwestorów

Rzetelne przekazywanie aktualnych informacji na temat strategii, wyników biznesowych oraz finansowych całej Grupy Kapitałowej Banku Millennium jest priorytetem w relacjach z inwestorami. Lista publikowanych przez Grupę Banku informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych akcjonariuszy. Są to przede wszystkim:

 

  • okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej Banku
    (4 w ciągu 2017 r.),
  • udział w konferencjach i wyjazdach (road-show) organizowanych dla inwestorów w kraju i za granicą (10), w tym w największej ogólnopolskiej konferencji dla inwestorów indywidualnych, organizowanej przez SII (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych),
  • indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (373),
  • bieżące komunikaty giełdowe (36) i prasowe,
  • dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,
  • zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

 

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 r. Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

 

Spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego
2017 2016 2015 2014 2013
Liczba zorganizowanych spotkań 183 192 206 208 134
Liczba uczestników spotkań 373 391 418 410 283

 

Dobre praktyki ESG

Działalność Banku prowadzona jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance). Bank przestrzega zasad ładu korporacyjnego, jest wieloletnim uczestnikiem RESPECT Index oraz raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Dobre praktyki ładu korporacyjnego

Jako spółka publiczna, Bank wypełnia zasady ładu korporacyjnego opisane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, opracowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasadniczą normą postępowania zawartą w tym dokumencie jest zasada zawarta w regule „stosuj lub wyjaśniaj” (comply or explain). Oznacza ona, że naruszenie którejś z zasad opisanych w „Dobrych Praktykach” powinno zostać przez Spółkę niezwłocznie upublicznione w formie odpowiedniego raportu.

Bank Millennium po raz 10 w składzie RESPECT Index

Bank Millennium po raz dziesiąty z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje polskie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez firmę zewnętrzną.

 

FTSE4Good

Bank Millennium wszedł w skład FTSE4Good Emerging Index, jednego z serii indeksów FTSE4Good stworzonych przez FTSE Russell, członka Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Skupia on spółki z ponad 20 krajów, które wyróżniają się w działaniach z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny

Bank Millennium został uznany za „Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny”. Międzynarodowy magazyn branży finansowej „Euromoney” docenił Bank za transparentny sposób prezentowania działań CSR, różnorodność i złożoność programów, a przede wszystkim innowacyjne podejście do klientów, które sprawia, że korzystanie z usług Banku Millennium jest proste i łatwe.

 

Raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium osiągnął bardzo dobre wyniki w badaniu „Analiza ESG spółek w Polsce”, przeprowadzonym przez firmę GES. Analiza objęła wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG) w oparciu o publicznie dostępne dokumenty i informacje o firmie.