Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W 2017 r. Bank Millennium wykazał znaczną poprawę rentowności biznesowej oraz zrealizował najważniejsze cele swojej średnioterminowej strategii na lata 2015-2017, takie jak przekroczenie liczby 1,6 mln aktywnych klientów, prawie 6% udziału w rynku pozyskania środków od klientów detalicznych oraz wskaźnik koszty/dochody na poziomie 46%. Największym osiągnięciem było zwiększenie liczby aktywnych klientów o 351 tys. w trzyletnim okresie (cel strategiczny zakładał 300 tys.). Dało to Bankowi wiodącą pozycję na rynku w zakresie tempa pozyskiwania klientów, zwłaszcza odnosząc wzrost do istniejącej bazy klientów.

Aktualna strategia Grupy Banku Millennium na okres 2018-2020 została opracowana i ogłoszona pod koniec 2017 r. Punktem wyjścia do nowej strategii są aktualne uwarunkowania makroekonomiczne, jak również nowe trendy w środowisku bankowym.

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce jest korzystna i oczekuje się mocnego wzrostu w kolejnych okresach (wzrost PKB na poziomie ponad 3%). Nowe trendy na rynku finansowym obejmują rosnące oczekiwania w zakresie standardów doświadczenia klienta i personalizacji, digitalizację usług i życia klientów, wzrastający i ulegający coraz większej koncentracji rynek bankowy w Polsce, rosnącą presję na efektywność i nadchodzące zmiany w regulacjach (PSD2, MiFID2).

W odpowiedzi na te wyzwania Bank proponuje strategię o następujących głównych kierunkach:

 • Uzupełnienie aktualnego silnika wzrostu w Bankowości Detalicznej (pozyskiwanie rachunków bieżących) o nowe silniki (inwestycje, kredyty konsumpcyjne, mikroprzedsiębiorstwa oraz SME i korporacje)
 • Rozpoczęcie projektu utworzenia banku hipotecznego
 • Przyśpieszenie wzrostu w Bankowości Przedsiębiorstw poprzez działalność kredytową i wyższą wydajność sieci sprzedaży
 • Wzrost dzięki dbałości o zadowolenie klienta, z masową personalizacją w segmencie detalicznym i podejściem sektorowym w segmencie biznesowym
 • Silne wykorzystanie komponentu cyfrowego w bankowości i poza nią jako przewagi konkurencyjnej
 • Elastyczne podejście do opcji wzrostu nieorganicznego
 • Pozyskanie talentów dzięki inspirującemu środowisku pracy
 • Odpowiedzialne działanie wobec klientów, pracowników i społeczeństwa

Perspektywy rozwoju Grupy Banku Millennium

Skuteczna realizacja strategii powinna przynieść Bankowi długoterminowy wzrost, wysoką wydajność kosztową oraz konkurencyjny w sektorze zwrot dla akcjonariuszy.

Główne cele Grupy Banku Millennium do osiągnięcia w 2020 r. założone w nowej średnioterminowej strategii obejmują:

 • Wzrost przychodów z działalności podstawowej o ok. 30% (w porównaniu z 2017 r.)
 • Dwucyfrowy wzrost wolumenów w wybranych, kluczowych obszarach
 • Podwojenie tempa pozyskiwania aktywnych klientów
 • Utrzymanie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) w pierwszej trójce wiodących banków w Polsce
 • Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 40%
 • Koszt ryzyka zgodny z historycznymi trendami
 • Zysk netto w wysokości 1 mld zł w 2020 r. *
 • Wskaźnik ROE w pierwszej trójce wiodących banków w Polsce *

*z wyłączeniem nadzwyczajnych zdarzeń prawnych, regulacyjnych i podatkowych