Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Grupa Banku Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze swoją strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w „Kodeksie Etycznym”. [GRI 103-2]

Wybrane wyniki ekonomiczne (w mln zł)
2017 Grupa 2017 Bank
2017 2016 2017 2016
Dochody ogółem 2 525 2 472* 2 379,7 2 313,5
Koszty ogółem 1 156 1 112 1 095,5 1 051,8
w tym osobowe 597 559 552,3 517
Wskaźnik koszty/dochody 45,8% 45,0%* 46,0% 45,5%*
Rezerwy na ryzyko 255 231 231,1 209,5
Podatek bankowy 188 174 188,3 174,1
Podatek dochodowy (CIT) 244 253 215,9 225,5
Kredyty i pożyczki klientom (net) 47 411 47 020 47 144,5 46 593,4
Depozyty klientów 57 273 55 875,6 57 398,9 55 988,2
Udział w rynku kredytów 4,4% 4,5% Dane podawane
są tylko dla Grupy
Dane podawane
są tylko dla Grupy
Udział w rynku depozytów 5,0% 5,1% Dane podawane
są tylko dla Grupy
Dane podawane
są tylko dla Grupy
Stosunek: kredyty/depozyty 82,1% 83,7% Dane podawane
są tylko dla Grupy
Dane podawane
są tylko dla Grupy
Wskaźnik kredytów zagrożonych 4,6% 4,5% Dane podawane
są tylko dla Grupy
Dane podawane
są tylko dla Grupy
Wskaźnik pokrycia rezerwami 67% 63% Dane podawane
są tylko dla Grupy
Dane podawane
są tylko dla Grupy
Współczynnik CET1 20,0% 17,3% 19,9% 17,2%
Współczynnik TCR 22,0% 17,4% 21,9% 17,3%
Kapitały własne 7 773 6 941 7 540,5 6 741,5
Zysk netto 681 701* 648,9 652,7*
ROE 9,3% 10,4%* Dane podawane
są tylko dla Grupy
Dane podawane
są tylko dla Grupy
Podział zysku
Dywidenda 0** 0 0** 0
Kapitał 100% 100% 100% 100%

 

* w tym nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe (głównie zysk z transakcji VISA)
** propozycja Zarządu Banku przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

[GRI 201-1]