Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Model biznesowy i model tworzenia wartości

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

 

Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową.

Jesteśmy liderem cyfrowej bankowości, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia i wysokiej jakości usług.

Rośniemy najszybciej wśród banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją. Ponadto w strategii 2018-2020, w uzupełnieniu do aktualnego silnika zrównoważonego wzrostu (pozyskiwanie rachunków bieżących), wprowadziliśmy cztery nowe silniki (inwestycje, kredyty konsumpcyjne, mikroprzedsiębiorstwa oraz SME i korporacje).

Mamy wiodący efektywny kosztowo model biznesowy, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.

Posiadamy elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Model tworzenia wartości

Kapitały, które posiada Grupa Banku Millennium, pozwalają na rozwój biznesu z jednoczesnym tworzeniem wartości dla Interesariuszy.

 

Kapitały Grupy Banku Millennium...
Środki własne (akcjonariuszy, w tym zysk wygenerowany przez Bank) i środki obce.
 • 7 773 mln zł – środki własne (kapitał plus zyski)
 • 63 369 mln zł – zobowiązania ogółem
 • 47 411 mln zł – kredyty netto
 • 71 141 mln zł – aktywa/pasywa ogółem
Pracownicy, ich wiedza, wartości i postawy, które pozwalają na rozwój firmy.
 • 5 945 – liczba pracowników (osoby)
 • 100% pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego
 • 44 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
Kultura szybkiego reagowania na zmiany (agility), nowoczesna infrastruktura i systemy IT, cyfryzacja i optymalizacja procesów pozwalające na tworzenie innowacyjnych produktów i oferowanie wysokiej jakości usług, efektywność kosztowa organizacji.
 • 29% – klienci bankowości mobilnej
 • 88% nowych lokat założonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych
 • 51 – NPS dla klientów detalicznych
 • 46% – wskaźnik koszty/dochody
Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i innowacje, większość rozwoju IT wewnątrz Banku, wewnętrzny start-up goodie, wewnętrzny zespół UX Design.
 • Prawie 50% nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój IT
 • 238 – liczba pracowników IT
 • 76% – pracownicy z wyższym wykształceniem
Jakość relacji z otoczeniem, reputacja Banku, bezpieczeństwo transakcji, zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa.
 • Wzrost NPS z 39 do 51 r/r dla klientów detalicznych
 • 75% klientów z główną relacją w Banku
 • 30% klientów pozyskiwanych przez polecenie
 • 15 000 dzieci przeszkolonych z podstaw finansów
 • Prawie 4 000 beneficjentów programów wolontariackich
 • 2. miejsce w rankingu KPMG najlepiej postrzeganych przez polskich konsumentów firm w sektorze usług finansowych

 

Bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko i jego minimalizacja.
 • 7% – redukcja CO2e r/r
… pozwalają na rozwój biznesu poprzez:
 • Optymalizację i cyfryzację procesów
 • Wprowadzanie produktów i usług bankowych ułatwiających codzienne życie
 • Umożliwienie dostępu do usług pozabankowych
 • Stworzenie inteligentnej platformy zakupowej goodie
 • Kreowanie kultury pracy umożliwiającej szybkie reagowanie na zmiany
… i tworzą wartość dla Interesariuszy:
Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych
 • 29% użytkowników aplikacji mobilnej
 • 91% oddziałów dostępnych dla osób niepełnosprawnych
 • 100% bankomatów dostępnych dla osób niepełnosprawnych
Pozabankowe funkcjonalności cyfrowe, np. e-administracja
 • 29% użytkowników bankowości mobilnej
 • 83% użytkowników bankowości internetowej
Wysoka jakość usług
 • 51 – NPS dla klientów detalicznych
 • 1. miejsce w 2 kategoriach rankingu Przyjazny Bank „Newsweeka”
Etyczna sprzedaż
 • 100% pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego
Nagrody HR, wskaźnik fluktuacji
 • Wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku 2017
 • 4% – wskaźnik fluktuacji
Edukacja i rozwój
 • 44 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
 • 17% – pracownicy, którzy awansowali w 2017 r.
Poszanowanie różnorodności
 • 89% – powroty do pracy po urlopie macierzyńskim
 • 62% kobiet na stanowiskach kierowniczych
Rentowność
 • 9,3% – zwrot z kapitału ROE
Zysk dla akcjonariuszy
 • 72% – wzrost kursu akcji
Niskie ryzyko
 • 22% TCR (współczynnik adekwatności kapitałowej)
Wysokie standardy zarządzania ESG
 • Członek Respect Index i FTSE4Good Emerging Index, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i Zasad Ładu Korporacyjnego
Etyczna współpraca
 • 75% zapłaconych faktur w przedziale do 30 dni
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
 • 100% nowo zawieranych umów z klauzulą zobowiązująca dostawców do stosowania zasad Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium
Wolontariat pracowniczy
 • 312 wolontariuszy zaangażowanych w akcje społeczne
 • 3 735 beneficjentów akcji wolontariackich
Edukacja finansowa
 • 15 000 przeszkolonych dzieci
Promocja kultury
 • 558 848 zł – sponsoring kultury
Wydatki na cele społeczne
 • 408 471 zł – wydatki Fundacji Banku Millennium na cele społeczne
 • 583 mln zł – wartość obciążających Bank podatków i opłat
Minimalizacja wpływu na środowisko
 • 7% – zmniejszenie emisji CO2e r/r