Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank Millennium  [GRI 102-1] powstał w 1989 r. jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z 7 największych pod względem aktywów banków komercyjnych w Polsce. Oferuje usługi klientom indywidualnym (w segmencie detalicznym, Prestige i Private Banking), mikroprzedsiębiorcom, a także małym, średnim i dużym firmom w ramach segmentu Bankowość Przedsiębiorstw. [GRI 102-2]

Od początku działalności Bank wyznacza trendy w polskiej bankowości, np. był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej.

Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży. Spółka jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej.

Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium, według stanu na dzień 31. 12. 2017

Bank Millennium, wraz ze swoimi Spółkami Zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium. Najważniejszymi Spółkami są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne). Od 2016 r. Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej technologii platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych Spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank.

Bank i Spółki Zależne działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [GRI 102-4] Siedzibą centrali Banku jest Warszawa, a część funkcji centralnych wykonywana jest też w Gdańsku. [GRI 102-3]