Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

9. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Majątku trwałego 0 0
Pozostałe aktywa (1 199) (3 390)
Razem: (1 199) (3 390)