Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Koszty pracownicze: (596 538) (558 758)
Wynagrodzenia (w tym premie) (491 063) (462 834)
Narzuty na wynagrodzenia (80 013) (74 756)
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: (25 462) (21 168)
– rezerwy na odprawy emerytalne (3 208) (3 161)
– rezerwy na niewykorzystane urlopy (2 362) (509)
– pozostałe (19 892) (17 498)
Koszty ogólno – administracyjne: (506 745) (498 708)
Koszty reklamy, promocji i reprezentacji (53 963) (44 262)
Koszty informatyki i łączności (78 050) (75 113)
Koszty wynajmu (157 369) (174 889)
Koszty utrzymania budynków, wyposażenia, materiałów (25 800) (25 673)
Koszty bankomatów i obsługi gotówki (17 551) (16 511)
Koszty usług doradczych, audytowych, prawniczych, tłumaczeń (35 189) (21 991)
Podatki i opłaty różne (17 321) (17 043)
Koszty KIR (4 776) (4 595)
Koszty PFRON (4 663) (4 830)
Koszty BFG – składka na fundusz gwarancyjny (52 859) (60 921)
Koszty Nadzoru Finansowego (2 375) (4 682)
Pozostałe (56 829) (48 198)
Razem: (1 103 283) (1 057 466)