Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

6. Pozostałe przychody operacyjne

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Zysk ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 27 344 24 262
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych do zbycia 1 0
Odszkodowania, kary i grzywny – otrzymane 3 138 3 326
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 1 616 755
Przychody związane z działalnością windykacyjną 2 636 2 230
Przychody leasingu 5 667 5 427
Pozostałe 29 507 14 556
Razem: 69 909 50 556