Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

4. Przychody z tytułu dywidend

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 4 3
Inwestycyjne papiery wartościowe 2 608 1 906
Razem: 2 612 1 909