Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

3. Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

3a. Przychody z tytułu opłat i prowizji

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Prowizje za prowadzenie rachunków 77 713 81 351
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze 63 194 53 855
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 153 215 140 449
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 12 158 12 261
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych 162 080 147 816
Prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 98 598 67 452
Prowizje z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa i innych produktów oszczędnościowych 89 212 73 615
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej 21 750 20 314
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę 92 576 79 727
Pozostałe prowizje 28 792 21 167
Razem: 799 288 698 007

 

3b. Koszty z tytułu opłat i prowizji

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Prowizje za prowadzenie rachunków (1 663) (1 500)
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze (4 039) (2 324)
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (20 936) (19 328)
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych (77 596) (69 186)
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej (3 511) (3 597)
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę (10 244) (8 667)
Pozostałe prowizje (17 746) (12 381)
Razem: (135 735) (116 983)