Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Depozyty bankowe (20 410) (12 910)
Kredyty i pożyczki od banków (8 723) (10 536)
Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (14 052) (10 815)
Zobowiązania wobec klientów (615 992) (690 045)
Zobowiązania podporządkowane (13 221) (12 844)
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (29 677) (33 831)
Inne (395) (535)
Razem: (702 470) (771 516)